Bli medlem
Medlem i föreningen blir du om du betalar in årsavgiften 200 kr till pg 54 43 68-4 och på inbetalningen anger vilket år du tog studenten, din adress och din emailadress.

E-postadresser
Hittills har all vår kommunikation skett via traditionell papperspost. För att underlätta vår administration kommer vi fr o m detta utskick att huvudsakligen gå över till e-postmeddelanden (vi har drygt 200 e-postadresser nu).Vi vill gärna ha e-postadresser till er som får detta utskick på papper. Gör så här. Skicka ett e-postmeddelande till info@nykopingspojkarna.se med Nyköpingspojkarna som ämne. Du får ett svarsmeddelande att vi har fått din e-postadress så att vi framdeles kan kontakta dig via e-post. Tack för detta!
Henrik Nordensksjöld/Ordförande

Ps ang GDPR (ny dataskyddsförordning) Den 6 september skickad e föreningen ut ett massutskick till alla medlemmar som vi har epostadresser till (drykgt 400) och bad om ett svar senast 1 oktober.
Drygt 200 har svarat possitivt. I höstens föreningsutskick får de som ännu inte svarat på GPDR-utskicket inbjudna via vanlig post. Föreningen försöker att gå över till kommunikation via epost för att dra ner på portokostnaderna.

Nyköpingspojkarnas höst och årsmöte 9 november 2020 i Stockholm

KÄRA NYKÖPINGSPOJKAR!

Det är riktigt eländigt, nu måste vi ställa in höst-och årsmötet också.

Efter den här våren och sommaren med social distansering och isolering längtar vi jättemycket att få träffas och umgås. Måhända att det lättas något på restriktionerna om sammankomster något under hösten, men samtidigt uppmanas vi att fortsätta bita ihop, hålla ut och hålla distans. Läget känns fortfarande osäkert, och inbjudan till ett föreningsmöte kräver framförhållning. Vi beklagar situationen djupt, men ser ingen annan utväg än att ställa in även vårt höst- och årsmöte 9/11.

Under 2020 får ni inte mycket för medlemsavgiften, men vi ber er i alla fall att betala in den (200 kr till pg 544368 – 4), så att vår förening kan överleva.

Håll avstånd och kontakt! Vi önskar Er allt gott!

Styrelsen

Hälsningar
Hans Nordmark