BLI MEDLEM 

Medlem i föreningen blir du om du betalar in årsavgiften 200 kr till pg 54 43 68-4 och på inbetalningen skriver namn, adress, e-postadress och vilken år du tog studenten / slutade gymnasieskolan.

E-postadresser

Personuppgifterna du lämnar till oss används för att vi ska kunna göra utskick till dig. De av dig lämnade uppgifterna kommer endast att användas inom Nyköpingspojkarna. om du ändrar adress eller e-postadress, ber vi dig meddela kassören.

KONTAKTA OSS