Ulf Peder Olrog

Nyköpingspojkarnas vårsammankomst på Nyköpings slott den 20 maj 1950
av Ulf Peder Olrog

Hör Ni hur härolder stånkar i horn
spelet kan börja. Drag rustning på
nyköpingspojkar på tinnar och torn
bönderna larmar i vadmal grå
undan för böveln. Nu stundar torné
borgarfruar, jungfrur till sadelplats gått
ropa till riddarna, rädens nu ej.
Nu är det festspel på Nyköpings slott.
Guds död i stugan. Du munk och kanik
rider Dig djävulen, jomfru Charlotte
vallgraven synes oss välfylld med lik
nu är det festspel på Nyköpings slott.

Hör hur piparen pipar sitt pip
hertigens frilla är marskens fru.
Hertig. Statt upp och applåderna knip.
Bonde. Det stundar till örlig nu
kedjorna rassla till kvarnfallets brus
åldriga bryggkampar kråma sig flott
de är ruiner likt Nyköpings hus.
Nu är det fest uppå Nyköpings slott.

Väl mött I fränka, säg tären I öl?
I månden tro det är fuller väl godt.
Bondehop upphäv ditt gräsliga böl
nu är det fest uppå Nyköpings slott

Länsantikvarien uppå Nyköpings stad
åter en sommar sin fjärding vänt
fogat till festspelens lysande rad
ännu ett dylikt. Nu är det hänt.
Se hur den spattige ryttmästaren där
låtsats att åter sin ungdom han fått
Carlsson i lösskägg har mörka begär
Nu är det fest uppå Nyköpings slott
Hej amatörer på uppstyltat vis
skolen Ni tala, det är Eder lott.
Nyköpingspojkar, sjung lösskäggens pris,
nu är det fest uppå Nyköpings slott.