SKOLFOTON ELEVER REALSKOLA 1940-60

1948 års studenter

Hans Redelius: 1948 års studenter när de gick i 15 1940
Övre raden från vänster:Kurt Larsson, Gunnar Andersson, Christer von Rosen, Conny Karlsson (Kingfors), Björn Broén, klassföreståndare Helge Eriksson (Gandhi), Claes Croneborg, Ingemar Wassberg, Tor Bystedt, Arne Johansson
Mellanraden från vänster:Åke Eskelund, Rolf Svensson , Börje Löfstedt, Göran Göransson, Jan Berggren, Åke Pedersen , Karl Johansson, Hans Redelius, Nils-Erik Lilja, Lennart Jansson, Lars Ström
Nedre raden från vänster:Astrid Kjellberg, Christina Rydmark, Gudrun Johansson, Kerstin Larsson, Ingrid Sverke, Astrid Willén, Margareta Sellberg, Gunvor Strömgren Ulla-Britt Grim-Påhlson var frånvarande när fotot togs

Realskolan15 c ht 56

Övre raden fr vänster: Sten-Göran Carlsson,Tommie Eriksson, Per Wendelstam, Roger E Nyberg, Peter Fröberg, Staffan Svenberg, Lars Sjögren, Bertil Petersson, Larrs Brännberg, Tommy Dahlgren, Jan Bruzelius.
Mellersta raden fr vänster: Ingemar Klint, Bengt Ögren, Anders Järleby, Bernt Karlsson, Hans Hydén, Bertil Åsberg, Lars Å Borg, Sture Segerberg, Rolf S Nilsson, Björn Waldenström, Anita Skog Kölfors, Britt-Louise Ejermo,
Nedre raden fr vänster: Eva Bije af Gennäs, Ann-Magret Eriksson, Kerstin Nyberg, Ingrid Hagströmmer, Annika Dyberg, Lena Kallenberg, Ann-Sofie Sjöberg, Ulla Hemberg,Gunnel Ljunggren, Elisabeth Dahle, Gunilla Eriksson
, Margareta Gyllenstiern

Realskolan 55 b 1958
Realskolan 55b 1955-56
Realskolan55c 1959-60

Övre raden fr. vänster: Torsten Jansson, Christer Sjödin, Christer Rydberg, Kaj Berglund, Kjell Johansson, Lars Skoglund, Kjell Backlund, Björn Wilson, Per-Åke Eriksson.
Mellersta raden fr vänster: Hans A Jansson, Louise Arbin. Olle Forslund, Ulf Thyselius, Tommy Svensson, Hans Ohlson
Nedre rade fr. vänster: Sture Törnblom, Yvonne Jonsson, Vanja Björklund, Liane Landin, Inga-Lill Erlandsson, Märta Filipsson, Lena Hermansson, Åke Karlsson

Realskolan 25d 1958

Övre raden fr. vänster: Torsten Jansson, Christer Sjödin, Christer Rydberg, Kaj Berglund, Kjell Johansson, Lars Skoglund, Kjell Backlund, Björn Wilson, Per-Åke Eriksson.
Mellersta raden fr vänster: Hans A Jansson, Louise Arbin. Olle Forslund, Ulf Thyselius, Tommy Svensson, Hans Ohlson
Nedre rade fr. vänster: Sture Törnblom, Yvonne Jonsson, Vanja Björklund, Liane Landin, Inga-Lill Erlandsson, Märta Filipsson, Lena Hermansson, Åke Karlsson

Realskolan 1947-48 35b

Realskolan 1947-48 35b
Första raden fr.v: Stefan Petterson, Åke Klaesson,Bengt-Olof Eriksson
Andra raden fr.v: Jan Svensson, Bengt Eriksson, Rolf Brix, Karl-Erik Johansson, Lars Edman, Gunnar Andersson, Kurt Thörnqvist.Percy Merkel
Tredje raden fr.v: Dan-Erik Lindberg, Gunnar Lindgren, Sture Jönsson, Leif Hull, Sven -Erik Eriksson, Sven-Olof Strandberg, Nils-Erik Björklund, Gösta Jansson
Fjärde raden fr.v: ? Donell, ? Hugsén, Marianne Köhler, Siv Gustafsson, Ingrid Julin, Margareta Lundgren, Gun Larsson, Lars Johansson, Leif Lindhe

Realskolan 15b 1951-52

Övre raden fr.v.: Staffan Giertz, Bengt- Erik Johansson, Christer Bernhardsson, Åke Bergkvist, Gert Karlsson, Gunnar Larsson, Anders Liljevall, Örjan Lundman, Bo Harju, Conny Svensson, Pär Dahlin, teckningslärare Bengt Karngård.
Mittenraden fr.v.: Ingemar Ekström, Åke Karlsson, Staffan Sjögren, Lars Andersson, Mona Malmström, Inga Röös, Jan Lorentzon, Anders Wilén, Ingemar Nilsson,Hendrik Tönisson.
Nedre raden fr.v.: Ann-Kristin Åbom, Anita Lundgren, Gunilla Otterström,. Gunborg Andersson, Christina Gottberg, Christine Henryson, Vivianne Jonsson, Kerstin Segerberg, Lilian Bergquist, Inger Svensson, Birgitta Andersson

Realskolan15b 1955
Realskolan 2.5 b 1956
Realskolan 45a 1958/59
Realskolan 14c 1959
Realskolan 15 c 1951

Är säker på att det är 15 c hösten 51 med adj L Lindahl som klassföreståndare
Längst upp till höger är Ove Johansson. Flickan sittande nummer tre från höger
är Maud Pedersen.
Vänligen Jan Lorentzon

Realskolan, klass 45a, 1955-56.

Översta raden från vänster: Sune Olsson, Leif Brandels, Bo Svensson, Karl-Ingvar Andersson, Christer Hedblom, Erik Österberg, Lars-Åke Aghammar, Bertil Eriksson.
Mellersta radenfrån vänster: Peter Cassler, Rolf Svensson, Jan Palm, Claes-Åke Olsson, Märt Saarm, Nils-Olof Malmström, Hans Gedlitschka, Håkan Lindberg, Dag Hjorth, Ove Eriksson, Lars-Olof Larsson, Sven Hydén, Lars-Eric Agrell, Göran Magnéli.
Sittande från vänster: Lena Nordin, Hillevi Ivarsson, Margareta Johansson, Eva Thollander, Karin Hansson, Margareta Reineborg, Ann-Christin Hedin, Laila Ericsson,
Wiwi-Anne Andersson

Realskolan 15c 57

Övre raden fr vänster::Gunnar Strandås, Tomas Sander, Sten Halseth, Börje Johnsson, Ulf Franzén, Mats Mimer, Carl-Otto af Sillén, Björn Strömberg, Olle Björkström, Claes Eveland, Roland Pettersson
Mellersta raden fr vänster Agneta Göransson, Agneta Karlsson, Marianne Stegle, Lena Nilsson, Marianne Åberg, Christina Ljunggren, Eva Nissrot, kristina kallerhult, Ulla Nobenius, Sylva Lindholm
Nedre raden fr vänster: Lisbeth Hansson, Ulla Johnell, Kari Holmquist, Christina ström, Kerstin Krüsell, Lena Claesson

Realskolan 1958

Övre raden fr vänster::Gunnar Strandås, Tomas Sander, Sten Halseth, Börje Johnsson, Ulf Franzén, Mats Mimer, Carl-Otto af Sillén, Björn Strömberg, Olle Björkström, Claes Eveland, Roland Pettersson
Mellersta raden fr vänster Agneta Göransson, Agneta Karlsson, Marianne Stegle, Lena Nilsson, Marianne Åberg, Christina Ljunggren, Eva Nissrot, kristina kallerhult, Ulla Nobenius, Sylva Lindholm
Nedre raden fr vänster: Lisbeth Hansson, Ulla Johnell, Kari Holmquist, Christina ström, Kerstin Krüsell, Lena Claesson

Realskolan 35b 1957

Övre raden fr vänster::Gunnar Strandås, Tomas Sander, Sten Halseth, Börje Johnsson, Ulf Franzén, Mats Mimer, Carl-Otto af Sillén, Björn Strömberg, Olle Björkström, Claes Eveland, Roland Pettersson
Mellersta raden fr vänster Agneta Göransson, Agneta Karlsson, Marianne Stegle, Lena Nilsson, Marianne Åberg, Christina Ljunggren, Eva Nissrot, kristina kallerhult, Ulla Nobenius, Sylva Lindholm
Nedre raden fr vänster: Lisbeth Hansson, Ulla Johnell, Kari Holmquist, Christina ström, Kerstin Krüsell, Lena Claesson