Skolfoton elever gymnasiet Allmänna linjen 1962-1964

AII4 62-63

Ring AIII4 soc hösten 1963
Övre raden: Curt Gustafsson, Tomas Sander, Gustav Wachtmeister, Margaretha Kleen, Claes Abramson, Henrik Nordenskjöld och Tommy Nyholm.
Undre raden: Kerstin Carlsén, Birgitta Smedberg, Kari Holmqvist, Christina Bjursén, Kristina Nyströmer, Britt-Marie Nyberg och Ann-Britt Pettersson.

AI3b 64
Översta raden: Hans Karlsson, Mats Ohlsson, Claes Eveland, Bo Lind, Christer Burlin, Kjell Åke Carnbro, Christer Pettersson,Arne Johansson
Mellersta raden: Karl-Bertil Sundström, Lars Arvidsson, Britt Eliasson, Monika Hellqvist, Anita Johnsson, Björn Lindeberg, Britt-Marie Malmquist, Glenn Kjellin
Nedersta raden: Inga Bengtsson, Ann Ahlin, Inga-Lill Sjögren, Lillemor Karlsson, Karin Jonés, Ann Christin Fredriksson, Ann Solberg, Birgitta Löfstedt

Ring AIII4 språklig hösten 1962.
Övre raden: Anita Hertha, Birgitta Smedberg, Catharina Löwegren och Anita Lindqvist.
Sittande: Elisabeth Hartzell, Catharina Nyström, Lena Lindqvist, Inger Björklund och Annika Alfredson.