Lärare vid H.A. Läroverket i Nyköping 1950
Teckningarna utförda av Arvid Ek

Teckningslärare
Arvid Ek

Slöjdlärare
Sven Karlsson

Teckningslärare
Bengt Karngård

Ämneslärare
Märta Drake
Tyska Svenska och Geografi

Musiklärare
Åke Kullnäs

Adjunk
Maja Jangren
Biologi och Geografi

Ämneslärare
Britta Malm
Engelska och Franska

Adjunkt
Sune Rosengren
Geograf, Svenska, Historia och Matematik

Lektor
Curt Lindhagen
Kristendom och Filosofi

Adjunkt
Åke Åkermalm
Svenska och Historia

Rektor
Ragnar Gullstrand
Historia

Adjunkt
Sture Thorin
Matematik och Fysik

Adjunkt
Gunnar Lanning
Svenska och Tyska

Adjunkt
Ossian Ericson
Svensk, Latin och Historia

Lektor
Helge Stolt
Matematik och Fysik

Lektor
Karl Gustaf Hofstrand
Engelska

Gymnasiklärare
Nils Påhlman

Skolläkare
Harry Karlsson

Lektor
Emanuel Svedenborg
Latin, Grekiska och Franska

Adjunkt
Carl Altermark
Historia, Latin, och Svenska