Höstträff med Årsmötet 9 november 2015

1949 (2)
Forsberg Hans
Hellermark Bengt

1953 (1)
Hellermark (Torbjörnsson) Barbro

1955 (4)
Brischgl (Irwing) Margareta
Forsberg Ingegerd
Reuterskiöld (von Rosen) Margareta o Didrik

1957 (4)
Attoff Rolf och Madeleine
Forsselius Dag
Nordström Christer

1959 (9)
Bjursén Ulla
Bovin (Pieters) Marianne
Bramme (Andersson) Kristina
Castenäs Sylvia
Hammarström Bo med fru
Irving Staffan
Lorentzon Jan o Eva Drangel
Svensson Conny

1960 (5)
Holmström Birgit
Jones (Avalath) Ilona
Malmström Nils-Olof
Plomgren Lotta von
Stjernberg Gunilla

1961 (11)
Allard Lars Olof
Bjursén Claes
Carlzon Jan
Claes Bjursén
Forsmark Lars
Holmström Kristina
Höglander Bo
Kjellin Per
Tyllström Kerstin och Torbjörn Anfält
Widerberg Lars-Olof (Frille)

1962 (14)
Allard Bertil
Allard Marianne
Colliander Carl Gustaf
Crone (Sundquist) Hans
Huldtgren Göran
Hårsman Björn
Larsson Bengt
Lidberg (Eriksson) Inger
Pieters Margriet
Samuelsson Rolf
Svensson Sonja
Sörbom (Källner) Karin
Verneholt (Helgstrand) Karin
Österberg Klas

1963 (8)
Bengtsson Lars
Carlsson Lennart
Jansson Per-Ola
Lundh Curt
Petterson Tomas
Skoglund (Bjursén) Gunilla
Soläng Jan
Tuveson Torbjörn

1964 (3)
Lindell Göran
Schödin Christer
Tingström Inga-Lill

1965 (8)
Asplund Per-Ove
Elmehagen Solbritt
Flodberg Kent
Låftman Peter
Nordenskjöld Henrik
Skoglund Lars
Strömberg Lars
Widgren Christer

1966 (6)
Gustavsson Tord
Karlsson Kjell
Klingvall Maj-Inger
Stjärnegårdh Per
Thunström Solveig
Wigardt Mattias

1967 (3)
Laska (Huldtgren) Ann Charlotte
Låftman Lars
Nordmark Hans

1968 (3)
Hallberg Eva
Ohlsén Lars
Pieters José

1970 (2)
Arevik Agneta
Norberg Gunnar