Afrikansk odyssé – En Nyköpingsbo på villovägar i Afrika

Vår föredragshållare är Bo Hammarström, student-59. En av de första manliga sjuksköterskorna i Sverige.

 

Kära vänner!
Det är nu dags för HÖSTTRÄFF med ÅRSMÖTE.
Måndagen den 9 november 2015 kl 18.00 träffas vi åter på Eriksbergs Festvåning, Eriksbergsgatan 17 A ,
Stockholm förtrivsamt mingel med gamla kamrater, middag, årsmötesförhandlingar och föredrag.

Färdväg:
Med buss: Stig av i korsningen Karlavägen/Engelbrektsgatan, gå därefter Ordenstrappan upp och fram till Eriksbergsgatan,
gå snett till vänster över gatan och festlokalen ligger med ingång på hörnet.
Med T-bana: Gå av vid station Rådmansgatan,
gå till och över Birger Jarlsgatan och in på Eriksbergsgatan och fram till 17 A.

Program
18.00 Samling i Stensalen 1 tr ner, mingel med mousserande vin och ostsnacks

18.45 Till bords, middag i Matsalen, varmrätt, 1 glas vin, öl/vatten

20.30 Kaffe med kaka och årsmötesförhandlingar

21.00 Afrikansk odyssé – Nyköpingsbo på villovägar i Afrika
Föredrag av Bo Hammarström

22.00 Eftersits för de som så önskar

ANMÄLAN, KOSTNAD
Anmäl Dig och ev gäster senast onsdagen den 2 november genom inbetalning 350 kr (subventionerat) till Nyköpingspojkarnas postgiro 54 43 68-4.
Använd helst bifogade inbetalningskort. Administrationen bygger på de förtryckta uppgifterna. Ange ev. vegetariskt önskemål på inbetalningskortet.
Personnummer är en frivillig uppgift. De kommer att användas strikt enligt personuppgiftslagen, dvs endast för administrativa ändamål inom föreningen, främst för uppdatering av vårt medlemsregister. I nödfall kan Du anmäla Dig direkt till föreningens kassör Kerstin Tyllström tel 070-569 23 55 eller e-post kerstin.tyllstrom@gmail.com . Återbud senast den 3 november för att återbetalning ska kunna ske.

OBS ! Begränsat antal platser. Lokalen rymmer max 100 personer.

Har Du bytt namn sedan skoltiden, ange gärna även ”skoltidsnamnet” och tag gärna på en namnbricka..

E-postadresser
Hittills har all vår kommunikation skett via traditionell papperspost. För att underlätta vår administration ska vi försöka gå över till mer e-postmeddelanden.
Gör då såhär. Skicka ett e-postmeddelande till info@nykopingspojkarna.se med ”Nyköpingspojkarna” som ämne.
Du får ett svarsmeddelande att vi har fått din e-postadress och att vi framledes kommer att kontakta dig via e-post. Tack för detta.

GÄSTABUD 2016.
Gästabudet 2016 är planerat till lördagen den 7 maj 2016.

 

Hjärtligt välkommen till HÖSTTRÄFF och ÅRSMÖTE önskar styrelsen!

Lars Skoglund/Ordförande

www.nykopingspojkarna.se