Kära vänner!

Snart är det vår igen och med det Nyköpingspojkarnas Gästabud!

I år firar föreningens 68:or 50-årsjubileum. 1968 var sista året med studentexamen på det ”gamla viset” och Göran Hedin ger oss en skolhistorisk överblick. Därefter ger Lennart Grahn oss nostalgiska musikminnen från 60-talet och Anders Tegner är årets Nyköpingskrönikör.

Upplev vår gamla skolatmosfär och Gästabudsfesten tillsammans med jubilarer och övriga skolkamrater. Gå in på hemsidan www.nykopingspojkarna.se och förbered nostalgin.

Välkommen till GÄSTABUD 2018 lördagen den 5 maj i Nyköping.

 

Program

13.30 Läroverksporten (nu fd Nicolaiskolan) öppnas. Försäljning av Läroverksbok II

”Nyköpings Läroverk genom lärar- och elevögon” av Göran Hedin, Göran Ekelund och Bo Mogerud. Specialpris 100 kr.

14.00 Ordföranden hälsar välkomna i aulan

14.05 Studentexamen 1968 – en milstolpe i skolhistorien, Göran Hedin, f d rektor i Nyköping och lokalhistoriker.

14.40 Shanes igen – vi minns 60-talet, Lennart Grahn, musiker, sångare i Shanes och boende i Nyköping.

15.15 Nyköping vid havet – en krönika, Anders Tegner, lärare, skribent och hovnarr.

15.45-16.00 Mingel med förfriskningar

 

18.00 Träffas vi på Pensionärernas Hus, Västra Trädgårdsgatan 56 för drink och Gästabudsmåltid. Placering sker årgångsvis

21.00. Spelar bandet ”Kalops” upp till dans.

Vi hälsar särskilt alla studentjubilarer välkomna. Sprid gärna denna inbjudan till dina gamla skolkamrater. Vi har tyvärr inte alla adresser. Naturligtvis är gäster välkomna.

För alla praktiska detaljer om anmälan, kostnad, samling, logi mm se Anmälan.

Hjärtligt välkomna till GÄSTABUD 2018 med NYKÖPINGSPOJKARNA önskar

Henrik Nordenskjöld

Ordförande