GÄSTABUD 2016 05 07 Pelles Lusthus
Årgång 1966,50-årsjubileum
LISTA (148 personer)

1948 (2 pers)
Redelius Hans
Karlander Christina

1950 (1 pers)
Gustavson (Bystedt) Marga

1952 (2 pers)
Einar Lars
Redelius Gunnar

1954 (1 pers)
Samuelsson Lennart med gäst

1955 (2 pers)
Reuterskiöld Margareta och Didrik

1956 (8 pers)
Eliasson (Thomasson) Kerstin
Holmberg Hans o Britta
Jerlström (Larsson) Anna Maria
Svensson Ola med gäst
Verneholt (Herbst) Dagmar
Verneholt Jan

1957 (1 pers)
Nordström Christer

1959 (11 pers)
Bramme (Andersson) Kristina
Bäckström Jan med fru
Hammarström Bo
Irving Staffan
Lorentzon Jan och Ewa Drangel
Nordström Göran med gäst
Sjödin Ingemar o Nellie

1960 (2 pers)
Danielsson (Jansson) Birgitta
Scheele Inger

1961 (27 pers)
Latinlinjen (4 pers)
Allard Lars-Olof
Broman Peter
Casparsson Sten
Cimbritz (Franzén) Helena

Reallinjen (14 pers)
Brege Klas-Göran
Bäckbro Mona
Ekestubbe (Skoglund) Elisabet
Forsmark Lars
Hansson Hans-Olof
Hedlund Lars
Håkansson (Söderlindh) Christina
Lindberg Bo
Lindqvist Björn
Sandström Olof
Sörberg Bertil
Thor Kerstin
Tyllström Kerstin & Torbjörn Anfält

Allmänna linjen (9 pers)
Berg Bengt
Bjursén Claes och Kerstin
Hammarström Olle
Holmström Kristina
Kjellin Per
Margareta Roglert
Thurin Grundstam Brita
Widerberg Lars-Olof (Frille)

1962 (9 pers)
Andersson (Sandberg) Birgitta
Carlsson (Hallström) Kerstin
Cassel Jan
Huldtgren Göran
Hårsman Björn
Lejonståhl (Johansson) Anna Lena
Renqvist-Holmgren Ulla
Samuelsson Rolf
Österberg Klas

1963 (7 pers)
Holmér Ralf
Lundh Curt
Pettersson Anders
Pettersson Tomas
Skogslund Gunilla
Soläng Jan
Tuveson Torbjörn

1964 (4 pers)
Engström Gunilla och Gunnar
Hedlund (Skog) Kerstin
Lindell Göran

1965 (6 pers)
Berg Torbjörn
Krüger (Johnell) Ulla
Molander Bibbi
Nordenskjöld Henrik
Skoglund Lars
Strömberg Lars

1966 (57 pers)
RIII3 (3 pers)
Blomdahl Rolf
Stevehall Rune med gäst

AIV (16 pers)
Bergman Britta
Bjurhall Göran
Carlsson Margareta o
Guy Karlsson
Claesson Claes Erik
Darnell Berggren Helena
Fredholm Lillemor
Grankvist Fransson Lilian
Johansson (Brasch) Kerstin
Karlsson Birgitta
Klingvall Maj-Inger
Lövstrand Lena
Mogerud Bo
Sander Ann-Christine
Thunström Solveig
Tingström Inga-Lill

RIVa (6 pers)
Berg (Stenman) Anita
Carlsson Bo
Carneck (Arvidsson) Claes
Gustavsson Tord
Juteryd Anders
Stjärnegårdh Per

Övriga (32 pers)
Andersson (Långström) Eva med
Håkan och Elisabeth Andersson
Aplund Per-Ove
Bark Jan
Beis (Olsson) Ann
Berg Erik
Bergendal (Olausson) Birgitta
Brandt Andersson Yvonne
Eriksson Inga-Lena
Eveland Claes
Hagman Karin
Hellberg Göran
Jacobson Jan-Olof
Karlsson (Björklund) Marita
Karlsson Kjell
Karlsson Yngve
Kjellander Tommy och Eva
Larsson Tommy
Lindberg (Ström) Barbro
Lindberg Leif
Lothigius Per
Mörée Hans
Olausson Hans
Olsson Ove
Olvén Göran
Sandström (Sandberg) Marianne
Smedshammar Hans Erik
Thor Bo
Wennlo Ulf
Wigardt Mattias

1967 (2 pers)
Nordmark Hans
Nordström Pia

1968 (pers)
Hallberg Eva
Låftman Lars

Övriga (3 pers)
Bylund Björn
Hedin Göran och Blenda

Deltar endast på eftermiddagsprogrammet (12 pers)

1957 (1 pers)
Wassberg Gunnar
1954 (1 pers)
Ericsson (Åkerberg) Barbro
1957 (3 pers)
Holm Åke
Flodkvist Sten o Bodil Nordström
1961 (2 pers)
Björkman Margareta
Richter Steene Barbro
1965 (2 pers)
Karlsson (Göransson) Agneta
Karlsson Sten
1966(2 pers)
Bruzelius Nils
Frigell (Ström) Kerstin
1968 (1 pers)
Wiman Mona