Deltagare 2019

Lärare
Malmskog, Ann

1952 antal 1
Einar, Lars

1954 antal 5
Ericsson, Barbro
Jonsell, Bengt
Jonsell, Lena (gäst)
Samuelsson, Lennart
Samuelsson, Gunilla (gäst)

1959 antal 13
Dahlin, Pär
Bramme, Kristina
Andersson, Elisabeth (gäst)
Bernhardsson, Christer
Bäckström, Jan
Bäckström, Gudrun, gäst
Fransson Gidlöf, Birgitta
Hammarström, Bo
Lorentzon, Jan
Drangel, Ewa (gäst)
Sjödin, Ingemar
Svensson, Conny
Thunström-Sedihn, Kerstin

1961 antal 4
Anderberg, Agneta
Broman, Peter
Hedlund, Lars
Sörberg, Bertil

1962 antal 3
Huldtgren, Göran (styrelse)
Samuelsson, Rolf
Svensson, Sonja

1963 antal 2
Pettersson, Tomas
Skoglund, Gunilla

1964antal 1
Hedlund, Kerstin

1965 antal 8
Asplund, PerOve
Elinder, Eva
Flodberg, Kent
Krüger (Johnell), Ulla
Bibbi Molander
Nordenskjöld, Henrik (styrelse)
Skoglund, Lars
Strömberg, Lars

1966 antal 2
Darnell-Berggren, Helena
Stjärnegårdh, Per (styrelse)

1967 antal 8
Carlsson, Astrid (styrelse)
Dahlgren, Göran (styrelse)
Laska (Huldtgren), Ann Charlotte

Lundquist Sternrud, Ingegärd
Nordmark, Hans (styrelse)
Porsvant, Gunilla
Eva Tornberg
Barbro Ulén

1968 antal 4
Hallberg, Eva (styrelse)
Nordin, Anders
Rådström, Lennart (styrelse)
Wiman (Mehlqvist), Mona

1969 antal 2
Colliander, Jan
Gustafsson,Tord

1970 antal 3
Arevik, Agneta
Norberg, Gunnar
Pettersson, Håkan

1972 antal 1
Fischer, Anders

Eftermiddagsprogrammet antal 8
1949
Forsberg, Hans G
1955
Forsberg (Pettersson), Ingegerd
Margareta Reutersköld med gäst
1956
Wallin, Per
1957
Holm Åke
1963
Lindh, Ulf
Lindh, Margareta (gäst)