GÄSTABUD 2017 05 13 Pelles Lusthus
Årgång 1967,50-årsjubileum
LISTA (109 personer)

1953 (1 pers)
Mörée Lars

1954 (2 pers)
Samuelsson Lennart med gäst

1955 (1 pers)
Britschgi Margareta

1957 (6 pers)
Brege Lennart och Britt
Forsselius Dag
Holm Åke
Jonsell Ragnar
Nordström Christer

1959 (4 pers)
Bramme Kristina
Lorentzon Jan
Nordström Göran
Sjödin Ingemar

1961 (7 pers)
Bjursén Claes och Kerstin
Broman Peter
Holmström Kristina
Kjellin Per
Tyllström (Svenson) Kerstin
Widerberg Lars-Olof

1962 (7 pers)
Andersson (Sandberg) Birgitta
Karlsson Kerstin
Lindberg Tommy
Thored Erik Sören
Tidlund Jan
Wejnarth (Larsson) Birgitta
Österberg Klas

1963 (4 pers)
Bengtsson Lars
Petterson Tomas
Tuveson Torbjörn
Wettergren Rolf

1964 (8 pers)
Berg (Nyström) Katarina
Björk Gösta
Colliander Gunilla
Hildebrandt Anita
Jonsson Torsten
Lindell Göran
Mörlin Christer
Wiman (Wetzenstein) Angelica

1965 (8 pers)
Alderud Ulf
Asplund Per-Ove
Berg Torbjörn
Elmehagen Solbritt
Flodberg Kent
Nordenskjöld Henrik
Skoglund Lars
Strömberg Lars

1966 (7 pers)
Darnell Berggren Helena
Grankvist Fransson Lilian
Klingvall Maj-Inger
Mogerud Bo
Mörée Hans
Stjärnegårdh Per
Tingström Inga-Lill

1967 (49 pers)
A III a (11 pers)
Arnell Kjell-Håkan
Dahlgren Göran
Elzén Per
Larsson Kjell
Laska Ann-Charlotte
Lövenstad (Sammelselg) Anne-Marie
Mogerud Ingalill
Nordmark Hans
Nordström Pia
Ohlsén Lars
Porsvant Gunilla

A III b (2 pers)
Bagge (Jidell) Birgitta
Netterstedt Omberg Ulla

L III (14 pers)
Alfredsson Margaretha
Boberg Bäckman Annie
Carlsson Astrid
Danielsson Olle
Karlsson Torbjörn
Kjellqvist Barbro
Lundqvist Sternrud Ingegärd
Pieters José
Ramstedt Westergren Margaretha
Reionen Tuulikki
Wallin (Johansson) Berit
Westerlund (Hartikainen) Eila
Zandén Mattsson Inger
Öjert (Alexandersson) Helene

R III a (7 pers)
Axelsson Lennart
Gödecke Leif
Nerelius Jan
Rosmark-Calltorp Eva
Sköldeberg Gunnar
Sundgren Gunnar
Wiker (Moberg) Ewa

R III b (8 pers)
Adebring Lars-Åke
Eriksson Jan
Karlsson Ulf
Magnusson Hans-Erik
Steninger Per
Tornberg Eva
Ulén Barbro
Westerberg Lars

R III c (7 pers)
Eriksson Anders
Lindberg Hans
Ljunggren Anders
Neumüller Urban
Skargren Elisabeth
Sohl Per-Olof
Wegenius (Westerberg) Ulla

1968 (1 pers)
Hallberg Eva

Övriga (2 pers)
Hedin Göran och Blenda

Endast eftermiddags-
programmet (13 pers)

1948 (1)
Öhman (Kallerstam) Elisif

1949 (1)
Forsberg Hans

1957 (2)
Flodkvist Sten o Bodil Nordström

1959 (2)
Kuhlman Bo

1960 (1)
Hedin Larsson Ann-Christin

1962 (3)
Cederschiöld Margareta
Crone (Sundqvist) Hans
Schmekel (Westerberg) Eva

1963 (1)
Lorenius Lars

1967 (1)
Kallenberg Kjell

1968 (1)
Wiman Mona