Deltagare 2014

1949 (1pers)
Forsberg Hans

1954 (1 pers)
Jonsell Bengt

1955 (3 pers)
Forsberg Ingegerd
Reuterskiöld Margareta o Didrik

1957 (1 pers)
Forsselius Dag

1958 (1 pers)
Dahlgren Carl-Einar

1959 (9 pers)
Bovin (Pieters) Marianne
Bramme (Andersson) Kristina o Staffan Irving
Båvestam (Carlsson) Bernt
Castenäs Sylvia
Lorentzon Jan o Eva Drangel
Nordström Göran
Svensson Conny

1960 (3 pers)
Holmström Birgit
Jones (Avalath) Ilona
Thornell Sven Arne

1961 (13 pers)
Allard Lars-Olof
Berg Bengt Åke
Brege Klas-Göran
Broberg Gunnar
Claes Bjursén
Ekestubbe (Skoglund) Elisabet
Forsmark Lars
Holmström Kristina
Sörberg Bertil
Tyllström Kerstin och Torbjörn Anfält
Waldenström Brunius Agneta
Widerberg Lars-Olof Frille

1962 (12 pers)
Allard Bertil
Allard Marianne
Huldtgren Göran
Hårsman Björn
Larsson Bengt
Lindblad Margareta
Pieters Margriet
Samuelsson Rolf
Svensson (Gustavsson) Sonja
Sörman (Källner) Karin
Wahlberg Per
Österberg Klas

1963 (5 pers)
Carlsson, Lennart
Jeppsson-Grassman Eva
Petterson Anders
Pettersson Tomas
Skoglund (Bjursén)Gunilla

1964 (3 pers)
Hök (Lundberg) Eva
Lindell Göran
Sjöbom Dan

1965 (6 pers)
Asplund Per Ove
Elinder (Steninger) Eva
Liljeqvist Ann
Nordenskjöld Henrik
Skoglund Lars
Strömberg Lars

1966 (3 pers)
Karlsson Kjell
Stjärnegårdh Per
Thunström Solveig

1967 (5 pers)
Larsson Kjell
Laska (Huldtgren) Ann Charlotte
Nordmark Hans
Nordström Pia
Pieters José

1968 (2 pers)
Hallberg Eva
Låftman Lars