Deltagare 2013

1940 (2)
Solders Gunnar o Britta Solders

1949 (1)
Hellermark Björn

1953 (1)
Hellermark Barbro

1955 (2)
Brix Rolf
Holmér Frank

1957 (3)
Attoff Rolf och Madeleine Attoff
Forsselius Dag

1959 (9)
Bovin (Pieters) Marianne o Klas Bovin
Bramme (Andersson) Kristina o Staffan Irving
Båvestam Bernt
Lorentzon Jan föredragshållare o Eva Drangel
Nordström Göran
Svensson Conny

1960 (3)
Holmström Birgit
Jones (Avalath) Ilona
Stjernberg Gunilla

1965 (5)
Låftman Peter
Nordenskjöld Henrik
Skoglund Lars
Strömberg Lars
Widgren Christer

1961 (10)
Bjursén Claes
Brege Klas Göran
Broman Peter
Dahlgren Ingemar
Forsmark Lars
Holmström Kristina
Höglander Bo
Kjellin Per
Tyllström Kerstin
Widerberg Lars Olof

1962 (8)
Allard Bertil
Huldtgren Göran
Hårsman Björn
Pieters Margret
Renqvist Holmgren Ulla
Samuelsson Rolf
Svensson (Gustavsson) Sonja
Österberg Klas

1963 (8)
Bengtsson Lars
Carlsson Lennart
Garcia Christina
Hanson Ulf
Jeppsson-Grassman Eva
Lundh Curt
Pettersson Anders
Pettersson Tomas

1966 (8)
Brandt Andersson Yvonne
Fredholm (Blom) Lillemor
Karlsson Kjell
Kjellander Tommy
Stjärnegårdh Per
Thunström Solveig
Tingström Inga-Lill
Wigardt Mattias

1967 (5)
Kallenberg Kjell
Laska Ann Charlotte
Nordmark Hans
Ohlsén Lars
Pieters José

1968 (2)
Hallberg Eva
Låftman Lars

1971 (3)
Dahlgren Hult Hillevi
Dryselius Håkan
Hosk Lotta