Anmälda (116) till Gästabud 5 maj 2018

1948 (1)
Redelius Hans

1955 (1)
Britschgi (Irving) Margareta

1957 (1)
Nordström Christer

1959 (5)
Bramme (Andersson) Kristina
Irving Staffan
Lorentzon Jan o Ewa Drangel
Sjödin Ingemar

1961 (6)
Broman Peter
Bjursén Claes o Kerstin samt
Lotta Nilsson (Sebardt)
Tyllström Kerstin o Torbjörn Anfält

1962 (5)
Brandels Leif
Hamilton Ulla
Huldtgren Göran
Samuelsson Rolf
Österberg Klas

1963 (6 pers)
Lindh Ulf o Margareta
Malmberg Lars
Pettersson Anders
Pettersson Claes Tomas
Tuveson Torbjörn

1964 (3 pers)
Engström (Smedshammar) Gunilla och Gunnar
Lindell Göran

1965 (5 pers)
Krüger Ulla
Midander (Nyström) Kristina
Munthe (Bredberg) Marianne
Nordenskjöld Henrik
Strömberg Lars

1966 (6 pers)
Darnell-Berggren Helena
Lindberg Leif
Mogerud Bo
Mörée Hans
Stjärnegårdh Per
Wennlo Ulf

1967 (8 pers)
Bagge Birgitta
Carlsson Astrid
Elzén Per och Ina
Laska (Huldtgren) Ann-Charlotte
Nordmark Hans
Nordström Pia
Ohlsén Lars

1968 (63 pers)
RIIIA (16)
Andersson Olle (Nils Olof)
Arvestål Gunnar
Byegård Eva
Fredriksson Åke
Granlund Sten
Gustafsson Lars
Hallberg Eva
Jacobson Sten med gäst
Löfgren Inger
Niblaeus Gunnar
Rydberg Lisbeth
Svensson Arne
Teder Heitti
Tolf Bo-Ragnar
Wachtmeister Fredrik

RIIIB (12)
Bolinder Lars-Erik
Edling Gunnar
Grinell Carin
Hindsefelt Håkan
Johnsson Rolf
Lindqvist May
Lundholm Christer
Lundqvist Dan o Grete Finstad
Låftman Lars
Nordin Anders
Rådström Lennart

AIIIA (7)
Bonthron Marianne
Klint-Arvidsson Ulla
Lindberg (Neumüller) Anna
Lindblad Anders
Manhem Hans
Monika Bergman
Ström Lindberg Barbro

AIIIB (13)
Berglund Sverre
Drott Hans
Fernström (Strandberg Eva
Flyding (Franzén) Marianne
Hedin Gunnar
Härshammar Bengt
Jansson (Arvidson) Kerstin
Jansson Jan
Lönnqvist Tommy
Paléus (Ledberg) Eva
Pettersson Lars
Westling Göran
Östlund Snellman Johan

AIIIC (8)
Aggeroth af Burén Birgitta
Harnestam Lisbeth
Hylander Lars
Johansson Kenny
Nordh Carl-Erik
Wahlström (Eklund) Gunilla
Wiman (Mehlqvist) Mona och
Ann Malmskog lärare

LIII (7)
Bjerkeby (Mimer) Cecilia
Kellerman Lena
Malmsten Agneta
Manhem Eva
Pettersson Ulla
Sillén Carl Otto af

1971 (1)
Arevik Agneta

1971 (2)
Michalowska Anna
Lagerfelt Ingrid

Övriga (3)
Nordström Dag
Hedin Göran och Blenda

Endast eftermiddagsprogrammet (13 pers)

1956 (2)
Verneholt Dagmar
Verneholt Jan

1959 (1)
Fransson Gidlöf Birgitta

1962 (2)
Andersson (Sandberg) Birgitta
Karlsson (Hallström) Kerstin

1963 (2)
Bruno Guy
Åkefeldt Arne

1968 (3)
Hanson Lars
Karlsson Bernt
Sjöblom Ylva-Kristina

1969 (1)
Sillén Hans af

1970 (1)
Sillén Inger af

1971 (1)
Sognefors Anki