Kära vänner,

Varmt tack för en mycket välordnad träff med Nyköpingspojkarna den 3:e!

Tycker att både programmet på Stadsvakten och den avspända kamratmiddagen i Odd Fellow Logens lokaler kan läggas till raden av goda minnen kopplade till föreningens verksamhet.
Utan era kreativa förslag och ambitiösa förberedelser hade det inte blivit så.

Eva och jag spånade under middagen om vad vi kan göra för att stärka deltagandet. Här finns flera konkreta idéer. Låt oss ta ett särskilt möte om detta inför årsmötet i höst. Förslagsvis via Teams.

Tog bara två bilder i samband med vår träff; en under Göran Forsbergs presentation, när han berättar om affären med Ryanair och Michael O’Leary (snarlik Pias bilder, men kanske något bättre skärpa på GF) och den andra på vår skola, där allting började (på vägen till middagen).

Ha en fortsatt fin helg!

Hälsningar
Lennart