Studentexamen 1948
Studentexamen år 1948 1954 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968

Åter till start

Student 1948 reallinjen
Övre raden fr. vänster: Hans Redelius, Bengt Lindell, Gösta Lindqvist, Tor Bystedt, Birger Högberg,
Lars Bergström, Bertil Grim-Pålsson, Börje Lövstedt
Mellersta raden fr. vänster: Nils Arcini, Okänd, Ulf Norman, Okänd, Erik Dahlström, Åke melander,Lars-Olof Ingvarsson
Nedre raden fr. vänster: Elsi Öhman(Kallerstam), Margareta Enestedt, Kerstin Palmcrantz(Ljungvald),
Margareta Sellberg, Elenor Carlfors(Österlind), Kerstin Waldelöf(Claesson), Christina Carlander(Rydmark), Margareta Ericsson, Ebba Croneborg(Cederholm)