Studentexamen 1960

Studentbal 1960, Stora hotellet

Studentexamen. 1960
Från vänstra nedre hörnet: Gertie Johansson, Marie-Louise Åberg, Ann-Christin Hedin, Ulla-Britt Forsberg, Britt-Marie Stjernberg, Anna-Carin Odsvall.
Gossarna bakom från vänster: Göran Licke, Leif Malmström, Dag Hjorth, Hanno von Liechtenstein.

Fredagen den 8 maj 2015 firade 1960 års studenter vid Nyköpings Läroverk 55-års jubileum på Stjärnholms Slott. Det var 32 studenter, som deltog, av dessa övernattade 20 på Slottet. Studenter, som deltog:
Ilona Avalaht (Jones), Anders Bergdahl, Kerstin Broms (Saarm), Birgitta Eldebring (Gedeborg), Kristina Eklund (Wager), Jan Ericsson, Christina Ericson (Tenselius), Ulla-Britt Forsberg (Guédant), Elisabeth Hagströmer (Rudin), Ann-Christin Hedin (Hedin-Larsson), Birgitta Jansson (Danielsson), Gertie Johansson (Dubois), Margareta Johansson, Hans Lye, Hélène Norberg (Norberg-Edling), Per Nordblom, Lena Nordin (Lee), Nils Nyström, Anna-Carin Odsvall (Welsch), Anita Olsson (Jerndal), Sune Olsson, Gunilla Otterström, Peter von Plomgren, Ingela Richt (Hägersand), Per-Olof Ringquist, Inger Scheéle, Gunilla Simonsson (Stjernberg), Britt-Marie Stjernberg (von Plomgren), Bengt Thorén, Sven Arne Thornell, Roland Tolleryd, Erik Österberg.