Åter till start

Höstträff 7 nov 2013 Bilder

Gunnar Solders, student 1940, avtackades av ordförande Lars Skoglund efter ett långt och engagerat arbete i styrelsen
Styrelsen samlas
Åter till start