Historik Höstträff 1947-2013

Åter till start

År Lokal/Program Pris Antal Deltagare

1947 Piperska Muren Föreningen bildas 7:- 90
1958 Vällingehus 11:-
1959 Hotell Reisen 17:-
1960 Kungsbockens klubblokal 14,50:-
1961 -
1962 Svenska Dagbladet Redaktör Sandstedt, Il de France 23:-
1963 -
1964 -
1965 Militärsällskapet Axel Molund kåserar. Prof Sven Helander berättar minnen 23:- 30
1966 Militärsällskapet Lars Wellander kåserar 22:- 30
1967 Militärhögskolan Axel Molund visar porträtt av gamla lärare 23:-
1968 Militärhögskolan 25:-
1969 Militärhögskolan 28:-
1970 Militärhögskolan Erik Wellander och N.E. Ödman, Koreachef Hans Fromme sång och spel 26:-
1971 Sjöofficersmässen Nils Ödman kåserar om Skeppsholmen 28:- 52
1972 Sjöofficersmässen Ivar Schnell om Ruinspelen i Nyköping 33:- 57
1973 Läkarsällskapet Intendent Carl Gustaf Blomberg, museet i Nyköping 34:- 45
1974 Läkarsällskapet Stadsträdgårdsmästare Birger Pettersson 37:-
1975 Sjöofficersmässen Rektor Nils-Olof Dyberg, Uno Dewoon 45:-
1976 Kompaniofficersmässen Redaktör Per Klang, Södermanlands Nyheter 51:- 33
1977 Sjöofficersmässen Jan Lindberg, rättsläkare och mästerfotograf 57:- 53
1978 Kompaniofficersmässen Landsantikvarie Christian Axel-Nilsson 78:- 28
1979 Landstingshuset Christa Swartling, Ger Jalander 25:- 36
1980 Svea hovrätt Wrangelska palatset Hovrättsrådet Owe Matton 35:- 50
1981 Stockholms Stadshus Ola Källström guidar 43:- 40
1982 Armémuseum och Hedvig Eleonora kyrka Guide kyrkoherde Erik W Albertsson 37:- 48
1983 Byggnadsstyrelsen Garnisonen Byggnadsrådet Erik Dahlström 32:- 37
1984 Gubbhyllan Skansen Chefen Eva Nordensson-Cederblad 53:- 53
1985 Länsstyrelsen Länsöverdirektör Olle Lindberg 46:- 23
1986 Bergianska Trädgården Prof bergianus Bengt Jonsell 55:- 51
1987 Tekniska museet, Telemuseet 45:- 22
1988 SAS Frösundavik SAS-chefen Jan Carlzon 87:- 94
1989 IVA Professor Hans Forsberg 140:- 51
1990 Tessinska palatset och Storkyrkan Grillska huset, Riddarsalen 60:- 92
1991 Riddarhuset och Storkyrkosalen Carl Lewenhaupt 90:- 88
1992 Handelshögskolan Rektor Staffan Burenstam-Linder 100:- 75
1993 Rosenbad regeringskansliet Näringsminister Per Westerberg 100:- 126
1994 Dramaten Marmorfoajen ”En Vintersaga” Ingmar BergmanDramatenchefen Lars Löfgren 90:-180:- 127 100
1995 Bååtska palatset Frimurarnas stamhus Guidning av Ulf Gyllenswärd , Ger Jalander 90:- 105
1996 Kgl Vetenskapsakademin Räntmästare och professor Bert Bolin FN:s Kommitté för klimatförändringar 100:- 119
1997 Nordiska museet ”Bilen” Chefen Lars Löfgren 200:- 111
1998 Stockholms medeltidsmuseum 150:- 76
1999 Nationalmuseum Carl Fredrik Hill – 150 år, överintendent Olle Granath 150:- 145
2000 Piperska MurenCabaret Olrog från Uppsala Guide Jorma Leijonmalm 240:- 102
2001 Armémuseum Antikvarie Fredrik Blomqvist Sörmlands museum ”1000 år av makt i Nyköping” 190:- 113
2002 Nationalmuseum Impressionismen och Norden 200:- 131
2003 Stockholms stadshus Guidning, borgarrådet Sten Nordin 250:- 142
2004 Nordiska museet Guidning, 1:e vice talmannen Per Westerberg 175:- 96
2005 Sjöfartshuset ”Dekorationshuggen sten i Stockholm från sju sekler”
antikvarien vid Stockholms stadsmuseum Lars Bengtsson 240:- 113
2006 Sjöfartshuset ”Från tornrum på Slottet/till fångarna på fortet” Stig-Ossian Ericsson kåserar om ett teaterliv 275:- 102
2007 Sjöfartshuset . 60-årsjubileum. En dröm för Sverige - och för Nyköping” en framtidsvision med företagaren, riskkapitalisten mm Jan Carlzon. 350:- 134
2008 Sjöfartshuset. Från Nyköping till Maputo – en spännande resa i tid och rum.
Ambassadören och fd statsrådet Maj-Inger Klingvall 375:- 72
2009 Eriksbergs festvåning Karin Östling ” I minnets spegel – läroverket under 60-talet .
Karin Östling känd lärarprofil var adjunkt i svenska
och engelska vid läroverket 1957 – 1970 och sedan vid Tessinskolan från 1970. 350:- 76
2010 Eriksbergs festvåning Saabs väg framåt Saabs VD Jan Åke Jonsson,
student 70 från Gripenskolan, om arbetet från uträknad till en ny framtid. 350:- 76
2011 Eriksbergs festvåning Från Nyköping till Bryssel. F d generaldirektören och EU-ministern Kerstin Niblaeus,
student -65, kåserar om tiden i Bryssel
2012 Eriksbergs festvåning Thomas Böös – student -63, som i mer än 40 år var bibliotekarie vid Stads- och Länsbiblioteket i Eskilstuna. Thomas är också grundare av Svenska Deckarbiblioteket i Eskilstuna 1989 och ledamot av Deckarakademin. 350
2013 Erikbergs festvåning. Olympiska öden och äventyr.Vår föredragshållare är sportjournalisten Jan Lorentzon
student -59.Vi har säkert alla under årens lopp hört Jans sportreferat i SVT. Jan är också en mycket stor Nyköpingsvän

och tidigare styrelseledamot i föreningen.