Nyköpingspojkarna

Åter till Start
Verksamhetsberättelse för föreningen Nyköpingspojkarna
1 september 2011-31 augusti 2012

Föreningen har under året genomfört fyra styrelsemöten och två aktiviteter. Föreningens ekonomi är god, vilket framgår av bilagda ekonomiska berättelse (bilaga). Antalet betalande medlemmar i föreningen uppgick till 403, vilket utgör en minskning med 23. Övrig föreningsstatistik framgår av den bilagda ekonomiska berättelsen.

Styrelsemöten
-Den 13 september hos Lars Skoglund i Lidingö, där bl.a. praktiska frågor i samband med årsmötet fastställdes Styrelsen beslöt,
att gästabudet 2012 skulle äga rum den 5 maj i Pelles Lusthus i Nyköping.
-Konstituerande möte den 24 november i samband med årsmötet på Eriksberg.
-Den 11 februari hos Eva Hallberg i Nyköping, där bl.a. programmet vid årets gästabud den 5 maj 
 fastställdes och bestämdes att årsmötet 2012 skall äga rum i november i Eriksbergs festvåning i Stockholm.
-Den 15 mars hos Henrik Nordenskjöld i Stockholm med sedvanlig kuvertering gällande årets gästabud samt ansvarsfördelning av diverse
praktiska frågor till gästabudet. Styrelsen fastställde tidpunkten för årsmötet till den 5 november.

Aktiviteter
Årsmötet den 24 november besöktes av 74 personer, som bjöds en välsmakande middag med tillhörande drycker.
Årsmötet valde följande styrelse: Lars Skoglund, ordf. till 2012 och Henrik Nordenskjöld, vice ordf. till 2012.
Valda styrelseledamöter intill årsmötet 2012 var Eva Hallberg-68, Göran Huldtgren-62, Henrik Nordenskjöld-65 och Kerstin Tyllström-61.
Till styrelseledamot intill årsmötet 2012 omvaldes Gunnar Solders-40.
Till styrelseledamöter intill årsmötet 2013 omvaldes Claes G Bjursén-61, Björn Hårsman-62, Bo Mogerud-66 och Lars Skoglund -65.
Till revisorer intill årsmötet 2012 omvaldes Maj-Inger Klingvall-66 och Lars Strömberg-65.
Till valberedning omvaldes Klas Österberg-62 och Inga-Lill Tingström-66.

Efter årsmötet kåserade f.d. generaldirektören och EU-ministern Kerstin Niblaeus-65 under rubriken ”Från Nyköping till Bryssel”, där Kerstin lade tyngdpunkten på miljö- och klimatfrågor, som låg henne särskilt varmt om hjärtat.

Gästabudet den 5 maj avhölls för första gången i Pelles Lusthus med 105 deltagare. En god måltid med tillhörande drycker avnjöts varpå följde dans. På eftermiddagen samlades många medlemmar och gäster i aulan för att lyssna till sångkvartetten ”Just for you”, som bl.a. sjöng visor av Ulf Peder Olrog.
Göran Ekelund presenterade sin årskrönika, ett uppskattat inslag som handlade om händelser i Nyköping under det gångna året.
Eftermiddagen avslutades med nostalgiskt mingel till ett glas vin eller cider. Ett antal morgonpigga medlemmar deltog på söndagen i den traditionella å-promenaden under Göran Ekelunds initierade ledning.

2012-09-10

........................................      ...........................................

Claes G Bjursén, sekr              Lars Skoglund, ordf

Åter till Start