Verksamhetsberättelse för föreningen Nyköpingspojkarna
1 september 2014-31 augusti 2015

Åter till start

Verksamhetsberättelse för Föreningen Nyköpingspojkarna september 2014-31 augusti 2015

Föreningen har under året genomfört tre styrelsemöten och två aktiviteter. Föreningens ekonomi är god,
vilket framgår av bilagda ekonomiska berättelse (bilaga).
Antalet betalande medlemmar
i föreningen uppgick till 386, en ökning med två.
Övrig
föreningsstatistik framgår av den bilagda ekonomiska berättelsen.

Styrelsemöten

-Den 16 september hos Per Stjärnegårdh i Rimbo, där sedvanlig kuvertering till årsmötet utfördes och upplägg och innehåll till det kommande årsmötet fastställdes.

-Den 9 november konstituerande möte i samband med årsmötet.-Den 10 mars hos Henrik Nordenskjöld i Stockhom med traditionell kuvertering till årets gästabud

samt ansvarsfördelning av diverse praktiska göromål vid gästabudet.

Aktiviteter
Årsmötet den 6 november besöktes av 69 medlemmar och gäster, vilka i vanlig ordning avnjöt en
utsökt middag med tillhörande drycker. Till ordförande intill årsmötet 2015 omvaldes Lars Skoglund -65
och till vice ordförande omvaldes
Henrik Nordenskjöld -65.

Till styrelseledamot intill årsmötet 2016 nyvaldes Göran Lindell -64 och omvaldes Eva Hallberg -68, Göran Huldtgren 62,
Henrik Nordenskjöld -65 och Kerstin Tyllström -61.
Valda styrelseledamöter intill årsmötet 2015 Claes G Bjursén -61,
Björn Hårsman -62 och Lars
Skoglund -65.

Till revisor intill årsmötet 2015 omvaldes Kjell Karlsson -66 och Lars Strömberg -65.
Till valberedning nyvaldes Ulla Renqvist-Holmgren -62 (sammankallande) samt P-O Asplund -65 och
Kent Flodberg -65. Den avgående valberedningen avtackades av ordföranden med en gåva.

Efter årsmötet höll professor emeritus Gunnar Broberg -61 föredrag under rubriken ”Nattens historia”. Föredraget blev mycket uppskattat.Med intresse och spänning lyssnade auditoriet.

Gästabudet den 9 maj i Lusthuset samlade 119 förväntansfulla medlemmar och gäster. Det bjöds en smakfull middag, som åtföljdes av dans till orkester. Tidigare på dagen samlades många i aulan för att bl.a. underhållas av musik och sång
och Göran Ekelunds traditionella årskrönika om händelser i

Nyköping. Härefter vidtog mingel i skolans lokaler.

2015-09-17

Claes G Bjursén (sekr) Lars Skoglund (ordf)