Verksamhetsberättelse för föreningen Nyköpingspojkarna
1 september 2013-31 augusti 2014

Åter till start

1 september 2013-31 augusti 2014

Föreningen har under året genomfört fem styrelsemöten och två aktiviteter. Föreningens ekonomi är god, vilket framgår av bilagda ekonomiska berättelse (bilaga).

Antalet betalande medlemmar i föreningen uppgick till 384, en minskning med 19 (4,7%). Övrig föreningsstatistik framgår av den bilagda ekonomiska berättelsen.

Styrelsemöten
-Den 19 september hos Kerstin Tyllström i Vårberg, där bl.a. upplägget till årsmötet fastställdes.Styrelsen diskuterade efterträdare till den avgående klubbmästaren i Nyköping.
-Den 7 november (före årsmötet) till följd av att styrelsen saknar klubbmästare i Nyköping fördelades uppgifter inför gästabudet 2014.
-Den 7 november konstituerande möte i samband med årsmötet.
-Den 22 januari hos Lars Skoglund i Lidingö, där bl.a. programmet till årets gästabud den 10 maj fastställdes, beslöts att adjungera Göran Lindell -64 till styrelsen samt bestämdes att årsmötet 2014 skall äga rum den 6 november i Eriksbergs festvåning i Stockholm.
-Den 16 mars hos Eva Hallberg i Nyköping med sedvanlig kuvertering till årets gästabud samt ansvarsfördelning av diverse praktiska göromål till gästabudet.

Aktiviteter
Årsmötet den 7 november besöktes av 71 medlemmar och gäster, vilka bjöds en utsökt middag med tillhörande drycker. Till ordförande intill årsmötet 2014 omvaldes Lars Skoglund -65 och till vice ordförande Henrik Nordenskjöld -65. Till styrelseledamöter intill årsmötet 2015 omvaldes Claes G Bjursén 61, Björn Hårsman -62 och Lars Skoglund -65.Till styrelseledamot intill årsmötet 2015 nyvaldes Per Stjärnegård -66. Valda styrelseledamöter intill årsmötet 2014 Eva Hallberg -68, Göran Huldtgren -62, Henrik Nordenskjöld -65 och Kerstin Tyllström -61. Till revisor intill årsmötet 2014 omvaldes Kjell Karlsson -66 och Lars Strömberg -65. Till valberedning omvaldes Klas Österberg -62 och Inga-Lill Tingström -66.

Ordföranden avtackade Gunnar Solders -40 efter mångårigt värdefullt styrelsearbete med att överlämna en flaska champagne och ett tennfat med föreningens inskription.

Efter årsmötet höll Jan Lorentzon -59 föredrag under rubriken ”Olympiska öden och äventyr”.Jans föredrag innehöll många spännande och intressanta detaljer från nästan 100 år av olympiader. Auditoriet lyssnade med stort intresse och entusiasmen.

Gästabudet den 10 maj i Pelles Lusthus samlade 122 förväntansfulla medlemmar och gäster, vilka intog en smakfull middag med efterföljande dans. Tidigare på dagen samlades många i aulan för att lyssna på kommunalrådet Urban Granströms positiva tankar om stadens framtid och underhållas av sånggruppen Voice Mail och Göran Ekelunds sedvanliga årskrönika om händelser i Nyköping. Härefter vidtog mingel i läroverkets lokaler.
2014-09-16
Claes G Bjursén sekr
Justeras
Lars Skoglund ordf