Nyköpingspojkarna

Verksamhetsberättelse för föreningen Nyköpingspojkarna 1 september 2012-31 augusti 2013

Åter till startsidan

Föreningen har under året genomfört fyra styrelsemöten och två aktiviteter.Föreningens ekonomi är god, vilket framgår av bilagda ekonomiska berättelse (bilaga).Antalet betalande medlemmar i föreningen uppgick till oförändrat 403.Övrig föreningsstatistik framgår av den bilagda ekonomiska berättelsen.

Styrelsemöten
-Den 25 september hos Björn Hårsman på Tekniska Högskolan i Stockholm, där bl.a. praktiska frågor i samband med årsmötet fastställdes.
Styrelsen beslöt, att gästabudet 2013 skall äga rum den 4 maj i Pelles Lusthus i Nyköping.

-Konstituerande möte den 5 november i samband med årsmötet på Eriksberg.

-Den 9 februari hos Bo Mogerud i Nyköping, där bl.a. programmet till årets gästabud den 4 maj fastställdes samt bestämdes
att årsmötet 2013 skall äga rum i november i Eriksbergs festvåning i Stockholm.

-Den 20 mars hos Claes G Bjursén i Lidingö med sedvanlig kuvertering till årets gästabud samt ansvarsfördelning av diverse praktiska frågor till gästabudet. Styrelsen fastställde tidpunkten för årsmötet till den 7 november.

Aktiviteter
Årsmötet den 5 november besöktes av 68 medlemmar och gäster vilka bjöds en god middag med tillhörande drycker.
Årsmötet valde följande styrelse: Lars Skoglund, ordf. till 2013 och Henrik Nordenskjöld, vice ordf. till 2013.
Till styrelseledamöter intill årsmötet 2014 omvaldes Eva Hallberg -68, Göran Huldtgren -62, Henrik Nordenskjöld -65 och Kerstin Tyllström -61.
Valda styrelseledamöter intill årsmötet 2013 var Claes G Bjursén -61, Björn Hårsman -62, Bo Mogerud -66 och Lars Skoglund -65.
Till styrelseledamot intill årsmötet 2013 omvaldes Gunnar Solders -40.
Till revisor intill årsmötet 2013 valdes Kjell Karlsson -66 och omvaldes Lars Strömberg -65.
Till valberedning omvaldes Klas Österberg -62 och Inga-Lill Tingström -66.

Efter årsmötet kåserade den förre biblotekarien Thomas Böös, student -63, under rubriken
"Sherlock Holmes i Eskilstuna" på ett initierat, vältaligt och underhållande sätt.

Gästabudet den 4 maj avhölls i Pelles Lusthus med 129 deltagare, vilka försågs med en generös måltid och tillhörande drycker samt efterföljande dans.
På eftermiddagen samlades många i aulan för att lyssna till sånggruppen Bacchus bröder,
vilka på ett uppskattat sätt sjöng visor av Bellman och Ulf Peder Olrog.
Göran Ekelund presenterade sin uppskattade årskrönika om händelser i Nyköping det gångna året.
Eftermiddagen avslutades med nostalgiskt mingel i läroverkets lokaler till ett glas vin eller cider.

Ett antal morgonpigga medlemmar deltog på söndagen i den traditionella å-promenaden under Göran Ekelunds initierade ledning.

2013-09-16

Claes G Bjursén, sekr Lars Skoglund, ordf

Åter till startsidan