Åter till start

Skolfoton elever gymnasiet 1952-1967

Den som har fler bilder och önskar lägga ut dessa på Nyköpingspojkarnas hemsida, skicka dem till webmaster Per Stjärnegårdh. Är det någon som har information om bilderna här nedan? Klassfoton mm från "Stay friends" går ej att kopiera. Det går att kopiera från Facebook.
Läsåret 1958-1959 R IV4
Bakre raden fr. v.: Gösta Jonsell, Göran Nordström, Lars Lye, Pär Dahlin, Lars-Åke Lindberg, Ingemar Sjödin, Bo Bengtsson, Frank-Runar Johansson, Jan Säfwenberg, Hans-Gunnar Helén , Bernt Carlsson
Mellersta raden: Boris Öijwall, Tord Lindberg, Lennart Paijkull, Bernt Gunnemyr, Lennart Holm, Björn Stensson, Lennart Ekstrand, Alf Wigertz, Jan Carlsson , Carl-Axel Söderlund, Jan Olov Bäckström, Staffan Sjögren, Christer Bernhardsson, Sven Gustavsson, Bent-Erik Johansson
Främre raden: Anita Norberg, Kerstin Söderberg, Ulla Bjursén, Margareta Lindell, Ingela Stolt, Anita Hylén, Lena Lindevall, Birgitta Fransson, Birgitta Österberg
1952 RII4
Bakre raden fr.v.: Åke karlsson, Per- Arne Johansson, Kurt Thörnqvist, Åke Englund, Rolf Brix, Bo Johansson, Ulf Håkansson, Ingemar Hultikvist, Ingemar Wahlström, Sven Olsson
Mellersta Raden fr.v.: Lars Öjert, Curt Hedström, Margareta Stålbransd, Lena Gyllenberg, Gertrud Rubensson, Anna-Karin Lindell, Bertil Lindkvist, Lars Åberg
Främre raden fr.v.: Jan Lindberg, Gunnar Lindgren, Bengt Jonsell, Bo Olsson, Christer Heilborn, Mats Jonsson, Jan-Erik Lindberg
1955-56 LI4
Övre raden fr.v: Anders Liljevall, Conny Svensson, Hans-Bertil Trygg,Carin Calltorp, Kristina Andersson, Ann-Kristine Åbom, Inger Lanning, Sylvia Jonsson Lisbeth Grubb
Mellersta raden fr.v: Lena Svartengren, Anitha Carlsson, Maud Pedersen, Lars Thurfjäll, Jan lorentzon, Marianne Pieters, Mona Malmström, Staffan, Giertz.
Främre raden fr.v: Margareta Larsson, Christine Henryson, Regina von Vietinghoff-Reisch, Ulla Jeppsson, Gunilla Gravström, Britt Pettersson, Marie-Louise Svalin, Birgitta Ekman, Agneta Hansson.
1963 LII4
Överst raden: Håkan Lundqvist, Ola Sandblom, Jonas Lestner, Claes Eveland, Tomas Ström, Sören Lundvall, Carl-Anders Olsson,. Göran Johansson
Mellersta raden: Ulla Nobenius, Margareta Wiss, Agneta Svensson, Gunnel Bergman, Christina Norrman, Annika Forslund, Elisabeth Elgenmark, Eva Steninger, Charlotta Lindblad, Sylva Lindholm, Kjell Kampe, Marianne Bredberg, Ann-Marie Karlsson
Nederst raden: Marie-Louise Nordström, Ann Liljekvist, Inger Hulterstam, Gun Hällström, Berndt Lundblad. Christina Sjöbeck, Gunilla Schaerling, Christina Ljunggren, Eva Långström
Läsåret 1963-1964 RIII4a
Överst fr. v: Lennart Grundstam, Hans-Erik Jansson, Mats Fredin, Per-Ove Englund, Bo Andersson, Arne Ekstrand, Tor Zetterström, Hans-Gerhard Jerlström, Åke Larsson.
Mitten fr. v: Lars Österblom, Gunnar Tornberg, Sten Karlsson, Lars Skoglund, Maud Gustavsson, Göran Lindell, Gösta Dahlgren, Rickard Ferry , Karl- Gösta Johansson
Främre raden fr. v: Carl Lotthigus, Ulla Byegård, Christina Svärd, Birgitta Pettersson, Elisabet Granlund, Bo Stjärnegårdh (fysiklärare), Brita Odelberg, Gunilla Sunden, Anita Lindqvist, Kerstin Larsson
LII4 1957-58
Översta raden fr.v: Per-Olof Ringquist, Sven Hydén, Roland Pettersson ( Persfjord), Staffan Giertz, Olavi Raidla, Bengt G. Thorén, Peter von Plomgren, Gunilla Simonsson, Britt-Marie Stjernberg.
Mellersta raden fr.v: Kristina Eklund, Anna-Carin Odsvall, Ulla-Britt Forsberg, Kerstin Liljeholm, Christina Ericson, Ann-Christin Hedin, Hélène Norberg, Birgitta Eldebring, Elisabeth Hagströmer, Hillevi Ivarsson, Lena Nordin.
Nedersta raden fr.v: Ingela Richt, Marie-Louise Åberg, Elle Hannus, Lektor Carl Lindberg, Christina Forssell, Gunilla Otterström, Birgitta Nilsson, Anita Olsson, Gertie Johansson.
AII4 62-63
RIII4b ht 63
Bakre raden fr.v
:Lars-Olof Carlson. Björn Bergström, Lars Ljungholm, Lennart Schmidt, Håkan Alderud, Lars-Olof Magnusson, Gunnar Licke, Hans Andersson, Allan Malm.
Mellersta raden fr.v.: Anders Torberger,Per Jonsson, Inger Bystedt, Ulf Janson, Helena Blomqvist, Erik Berg,Göran Thored.
Främre raden fr.v.: Jan-Olof Andersson, Thom Johansson, Violet Seton, Barbro Gottberg, Ulla Carlsén, Kerstin Niblaeus, Inger Sandgren, Per Owe Asplund, Kent Flodberg
1957-58 LIII4
Övre raden fr.v: Anders Liljevall, Jan Lorentzon, Conny Svensson, Hans Bertil Trygg, Bo Hammarström, Bo Harju, Margareta Lundström, Margareta Lundström, Margareta Larsson, Agneta Hansson.
Mellersta raden fr.v: Mona Malmström, Sylvia Jonsson, Maude Pedersen, Regina von Vietinghoff-Riesch, Inger Lanning,Christine Henryson, Ann-Kristine Åbom, Anitha Carlsson.
Främre raden fr.v:
Marielouse Svalin, Gunilla Grafström, Britt Pettersson, Ulla, Jeppsson, Carin Caltorp, Kristina Andersson, Barbro Sebardt, Birgitta Ekman.
Ring AIII4 soc hösten 1963
Övre raden: Curt Gustafsson, Tomas Sander, Gustav Wachtmeister, Margaretha Kleen, Claes Abramson, Henrik Nordenskjöld och Tommy Nyholm.
Undre raden: Kerstin Carlsén, Birgitta Smedberg, Kari Holmqvist, Christina Bjursén, Kristina Nyströmer, Britt-Marie Nyberg och Ann-Britt Pettersson.
Läsåret 1958-1959 L IV4
Bakre raden fr v.: Peter Arusoo, Anders Liljevall, Conny Svensson, Hans-Bertil Trygg, Bo Hammarström, Jan Lorentzon, Anders Bergdahl
Mellersta raden: Agneta Hanson, Monica Malmström, Margareta Lundström, Inger Lanning, Kristina Andersson, Marie-Louise Svalin,
Ulla Jeppsson, Britt Pettersson
Främre raden: Anitha Carlsson, Regina von Vietinghoff-Riesch, Christine Henrysson, Ann-Marie Karlsson, Maud Pedersen, Sylvia Jonsson, Marianne Pieters, Wanja Sundin, Karin Calltorp
Luciauppvaktning hos Calle Lindberg 1963.
Björn Eriksson, Lena Kallenberg, Annika Alfredson, Gunilla Smedshammar, Per-Åke Eriksson, Gunilla Colliander, Calle Lindberg, Anita Hertha, Inger Björklund och Catharina Löwegren.
RIII b 1966-67
Överst fr v
: Åke Andersson, Bengt Slettenmark, Börje Holm, Bo Eriksson, Hans-Erik Magnusson, Gunnar Bergwall, Fred Ericsson.
Mitten fr v: Bo Lundgren, Anders Lindgren, Ulf Karlsson, Lars Westerberg, Lars-Åke Adebring, Christer Ågehäll, Håkan Bjureen.
Nederst fr v: Per Steninger, Anders Norström, Jan Ögren, Eva Tornberg, Kerstin Mörner (Asplund), Jan Eriksson, Mats Mimer, Björn Amundson, Paap Reede
Ring AIV4 språklig hösten 1963
Stående: Anita Lindqvist, Catharina Löwegren, Lena Lindqvist, Calle Lindberg och Anita Hertha.
Sittande: Inger Björklund, Elisabeth Hartzell, Annika Alfredson och Catharina Nyström.
LIV4 1959-1960
Övre rader fr. v:
Lennart Forsström, Peter von Plomgren, Per-Olof Ringqvist, Bengt Thorén ,lektor Olof Åby, Olavi Raidla, Sven Hydén, David Börstad, Staffan Giertz.
Mellersta raden fr.v: Roland Pettersson ( Persfjord), Ann-Christin Hedin, Anna-Carin Odsvall, Elisabeth Hagströmer, Marie-Louise Åberg, Anitha Carlsson, Ulla-Britt Forsberg, Birgitta Eldebring, Anita Olsson, Christina Ericson, Elle Hannus.
Nedre raden fr.v: Gunilla Simonsson, Britt-Marie Stjernberg, Christina Forssell, Gunilla Otterström, Birgitta Nilsson, Hélène Norberg, Lena Nordin, Ingela Richt, Gertie Johansson
Ring AIII4 språklig hösten 1962.
Övre raden: Anita Hertha, Birgitta Smedberg, Catharina Löwegren och Anita Lindqvist.
Sittande: Elisabeth Hartzell, Catharina Nyström, Lena Lindqvist, Inger Björklund och Annika Alfredson.
RII4a Ht 61
Överst fr. v: Staffan Karlsson, Sten Karlsson, Tor Zetterström, Bo Andersson, Mats Fredin, Lars Skoglund, Hans-Erik Jansson, Arne Ekstrand, Anders Hultkvist, Åke Larsson, Lars Österblom,
Mitten fr. v: Gunnar Tornberg, Lennart Grundstam, Per-Ove Englund, Brita Odelberg, Kerstin Carlsén, Kerstin Larsson, Gösta Dahlgren, Göran Lindell, Carl-Gösta Johansson.
Främre raden fr. v: Elisabeth Granlund, Maud Gustavsson, Ulla Jägerhll, Birgitta Pettersson, Eva Wiklund, Kristina, Svärd, Gunilla Sundén, Anita Lindkvist, Ulla Byegård.
Läsåret 1958-1959 RIII4
Bakre raden fr.v.: Björn Kreuger, Hans Lye, Per Nordblom, Hanno von Liechtenstein, Göran Licke Roland Tolleryd, Märt Saarm, Jan Ericsson, Anders Hedin, Leif Malmström, Nils Nyström
Mellersta Raden fr.v.: Sture Ihner, Klas Jonés, Kristina Eklund,Ilona Avalath, Sune Olsson, Dag Hjort, Lektor Gunnel Dyberg, Christer Tufvesson, Erik Österberg, Sven-Arne Thornell
Främre raden fr.v.: Ann-Britt Karlsson, Inger Scheele, Birgitta Jansson, Birgitta Rosenqvist, Gun-Lousie Johansson, Margareta Johansson, Christina Olsson, Kerstin Broms
AI3b 64
Översta raden: Hans Karlsson, Mats Ohlsson, Claes Eveland, Bo Lind, Christer Burlin, Kjell Åke Carnbro, Christer Pettersson,Arne Johansson
Mellersta raden: Karl-Bertil Sundström, Lars Arvidsson, Britt Eliasson, Monika Hellqvist, Anita Johnsson, Björn Lindeberg, Britt-Marie Malmquist, Glenn Kjellin
Nedersta raden: Inga Bengtsson, Ann Ahlin, Inga-Lill Sjögren, Lillemor Karlsson, Karin Jonés, Ann Christin Fredriksson, Ann Solberg, Birgitta Löfstedt
GIb 66-67
Åter till start