Höstträff med Årsmötet 5 november 2019

Restaurant SYSTER och BROR, KTH
Deltagarlista

Åter till start

1955
Reuterskiöld, Margareta + Gäst

1957
Forsselius, Dag

1959
Lorentzon, Jan
+ Ewa Drangel
Bovin, Marianne
Svensson, Conny
Bramme, Kristina

1960
Nyström, Nils
Stjernberg, Gunilla
Thornell, Sven Arne

1962
Huldtgren, Göran
Larsson, Bengt
Hårsman, Björn
Svensson, Sonja
Pieters, Margriet
Samuelsson, Rolf
Wahlberg, Per
Österberg, Klas

1961
Tyllström, Kerstin
+ Torbjörn Anfält
Bengt-Åke Berg

1963
Bengtsson, Lars
Pettersson, Anders
Petterson, Tomas
Lundh, Curt

1964
Ljunggren, Gunnel

1965
Nordenskjöld, Henrik
Låftman, Peter
Asplund, Per-Ove
Strömberg, Lars
Molander, Bibbi

1966
Klingvall, Maj Inger
Stjärnegårdh, Per
Tingström, Inga-Lill
Thunström, Solveig
Wigardt, K T Mattias

1967
Dahlgren, Göran
Nordmark, Hans
Laska, Ann Charlotte
Nordström, Pia
Ohlsén, Lars
Bagge, Birgitta
Ulén, Barbro
Pieters, José
Porsvant, Gunilla
Westerlund, Eila

1968
Glaving, Hans-Anders
Låftman, Lars
Niblaeus, Gunnar

1970
Arevik, Agneta