GÄSTABUD 2019 05 04
Foto från middagen, Nyköpings Museum

Åter till Start