Höstträff med Årsmötet 6 november2018

Restaurant SYSTER och BROR, KTH

Åter till start
Deltagarlista anmälda 20181024

1949
Forsberg Hans

1955
Forsberg Ingegerd

1959
Bovin (Pieters) Marianne
Bramme (Andersson) Kristina
Hammarström Bo och Stina
Svensson Conny

1960
Jones Ilona
Stjernberg Gunilla
Thornell Aven-Arne

1961
Bjursén Claes
Ekestubbe (Skoglund) Elisabet
Tyllström Kerstin

1962
Huldtgren Göran
Larsson Bengt
Pieters Margriet
Svensson Sonja
Wahlberg Per
Österberg Klas

1963
Bengtsson Lars
Lundh Curth
Pettersson Claes Tomas
Tuveson Torbjörn

1965
Asplund Per-Ove
Nordenskjöld Henrik

1964
Lindell Göran

1966
Gustavsson Tord
Karlsson Kjell
Klingvall Ma-Inger
Stjärnegårdh Per
Thunström Solveig
Tingström Inga-Lill

Wigardt Mattias

1967
Pieters José
Samuelsson Rolf
Laska (Huldtgren) Ann Charlotte
Kallenberg Kjell
Nordmark Hans
Carlsson Astrid

1968
Edling Gunnar
Hallberg Eva
Låftman Lars

1970
Arevik Agneta

5535 Reuterskiöld Margaret och Didrik