Åter till start

Höstträff med Årsmötet 6 november 2017

Meddelande (135) från föreningen NYKÖPINGSPOJKARNA september 2017

Livet i Nyköping under Gästabudsåret 1317

Vår föredragshållare är journalisten Lars Ringdahl. Lars har varit journalist på

Södermanlands Nyheter i 32 år och har nyligen gått i pension. Han har under året och

kommer till årets slut att publicera en artikel varje månad om livet i Nyköping under

Gästabudsåret 1317. Vi får en intressant inblick i livet i vår stad för 700 år sedan.

Mycket har hänt.

Kära vänner!
Det är nu dags för HÖSTTRÄFF med ÅRSMÖTE. Måndagen den 6 november 2017

kl 18.00 träffas vi på restaurang Syster O Bror Drottning Kristinas väg 24 på KTHs område.

Kommunikationer: T-bana uppgång Tekniska högskolan. Buss 4 och 67 samt Roslagsbanan

och Roslagbussar. Restaurangen ligger på höger sida 250 m upp från Östra station. Vägen

går i en svag vänsterböj.

Obs! Att det är ny lokal. Vår tidigare lokal Eriksbergs festvåning har tyvärr prisat ut sig.

Men programmet blir detsamma: trivsamt mingel med gamla kamrater, middag,

årsmötesförhandlingar och föredrag.

Program

18.00 Samling mingel med 1 glas mousserande vin och snacks

18.45 Till bords, hjortstek med enbärsgräddsås och rostade rotfrukter, 1 glas vin, öl/vatten

20.30 Kaffe med tryffelpralin och årsmötesförhandlingar. Vid årsmötet kommer ny ordförande

att väljas, då jag efter nu 19 år avböjt omval.

21.00 Livet i Nyköping gästabudsåret 1317. Föredrag av fd SN journalisten Lars Ringdahl

22.00 Eftersits för de som så önskar

ANMÄLAN, KOSTNAD
Anmäl Dig och ev. gäster senast fredagen den 27 oktober genom inbetalning 400 kr (subventionerat) till

Nyköpingspojkarnas postgiro 54 43 68-4. Använd helst bifogade inbetalningskort. Administrationen

bygger på de förtryckta uppgifterna. Ange ev. vegetariskt önskemål på inbetalningskortet. Personnummer

är en frivillig uppgift. De kommer att användas strikt enligt personuppgiftslagen, dvs. endast för

administrativa ändamål inom föreningen, främst för uppdatering av vårt medlemsregister.

I nödfall kan Du anmäla Dig direkt till föreningens kassör Kerstin Tyllström tel 070-569 23 55 eller e-

post kerstin.tyllstrom@gmail.com . Återbud senast den 30 oktober för att återbetalning ska kunna ske.

OBS ! Begränsat antal platser. Lokalen rymmer max 100 personer.

Har Du bytt namn sedan skoltiden, ange gärna även skoltidsnamnet och tag gärna på en namnbricka.

Är du osäker på färdvägen, gå in på SL:s hemsida.

MEDLEMSAVGIFTEN
OBS! Ni som glömt betala medlemsavgiften. Avgiften är 100 kr till pg 54 43 68-4.

GÄSTABUD 2018.

Gästabudet 2018 är planerat till lördagen den 5 maj 2018.

Hjärtligt välkommen till HÖSTTRÄFF och ÅRSMÖTE önskar styrelsen!
Lars Skoglund/Ordförande

LarsClaes G Bjursén -61, Eva Hallberg –68, Göran Huldtgren -62, Björn Hårsman -62, Göran Lindell -64, Henrik Nordenskjöld –65,

Lars Skoglund –65, Per Stjärnegårdh -66, Kerstin Tyllström –61

Åter till start