Åter till start

Höstträff med Årsmötet 7 november 2016
(68 personer)

1954 (1 pers)
Jonsell Bengt

1957 (3 pers)
Forsselius Dag
Holm Åke
Nordström Christer

1959 (9 pers)
Bovin (Pieters) Marianne
Bramme (Andersson) Kristina
Båvestam Bernt
Castenäs Sylvia
Irving Staffan
Lorentzon Jan o Ewa Drangel
Svensson Conny
Wager Kristina

1960 (7 pers)
Holmström Birgit
Jones (Avalath) Ilona
Malmström Nils-Olof
Plomgren Lotta von
Plomgren Peter von
Stjernberg Gunilla
Thornell Sven Arne

Åter till start

1961 (8 pers)
Allard Lars-Olof
Berg Bengt-Åke
Brege Klas-Göran
Claes Bjursén
Holmström Kristina
Tyllström Kerstin och Torbjörn
Widerberg Lars-Olof (Frille)

1962 (11 pers)
Allard (Jerlström) Marianne
Allard Bertil
Huldtgren Göran
Hårsman Björn
Larsson Bengt
Pieters Margriet
Renqvist Holmgren Ulla
Samuelsson Rolf
Svensson Sonja
Sörbom (Källner) Karin
Österberg Klas

1963 (7 pers)
Bengtsson Lars
Jansson Per-Ola
Kälvesten (Ulén) Margareta med gäst
Lundh Curt
Pettersson Anders
Pettersson Tomas

1964 (2 pers)
Hök (Lundberg) Eva
Lindell Göran

1965 (7 pers)
Asplund Per-Ove
Elinder (Steninger) Eva
Liljeqvist Ann
Låftman Peter
Nordenskjöld Henrik
Skoglund Lars
Strömberg Lars

1966 (5 pers)
Darnell-Berggren Helena
Karlsson Kjell
Lindberg Leif
Stjärnegårdh Per
Thunström Solveig

1967 (4 pers)
Laska Ann-Charlotte
Nordmark Hans
Ohlsén Lars
Pieters José
1968 (3 pers)
Hallberg Eva
Lindberg (Ström) Barbro
Låftman Lars

1970 (1 pers)
Norberg Gunnar