Åter till start

Höstträff med Årsmötet 7 november 2016

Meddelande (133) från föreningen NYKÖPINGSPOJKARNA september 2016

Tre lärarporträtt”

Vår föredragshållare är Professor Conny Svensson, student-59 med lärarminnen och andra minnen från sin gymnasietid på 50-talet. Minnen som också finns i hans nyligen utgivna bok ”Plaskdammen som försvann”.

Kära vänner!
Det är nu dags för HÖSTTRÄFF med ÅRSMÖTE. Måndagen den 7 november 2016 kl 18.00 träffas vi åter på Eriksbergs Festvåning, Eriksbergsgatan 17 A, Stockholm för trivsamt mingel med gamla kamrater, middag, årsmötesförhandlingar och föredrag.

Program

18.00 Samling i Stensalen 1 tr ner, mingel med mousserande vin och ostsnacks

18.45 Till bords, middag i Matsalen, varmrätt, 1 glas vin, öl/vatten

20.30 Kaffe med kaka och årsmötesförhandlingar

21.00 Tre lärarporträtt”. Minnen från gymnasietiden på 50-talet.

Föredrag av Professor Conny Svensson.

22.00 Eftersits för de som så önskar

ANMÄLAN, KOSTNAD

Anmäl Dig och ev. gäster senast fredagen den 28 oktober genom inbetalning 400 kr (subventionerat) till Nyköpingspojkarnas postgiro 54 43 68-4. Använd helst bifogade inbetalningskort. Administrationen bygger på de förtryckta uppgifterna. Ange ev. vegetariskt önskemål på inbetalningskortet. Personnummer är en frivillig uppgift. De kommer att användas strikt enligt personuppgiftslagen, dvs. endast för administrativa ändamål inom föreningen, främst för uppdatering av vårt medlemsregister. I nödfall kan Du anmäla Dig direkt till föreningens kassör Kerstin Tyllström tel 070-569 23 55 eller e-post kerstin.tyllstrom@gmail.com . Återbud senast den 31 oktober för att återbetalning ska kunna ske.

OBS ! Begränsat antal platser. Lokalen rymmer max 100 personer.

Har Du bytt namn sedan skoltiden, ange gärna även ”skoltidsnamnet” och tag gärna på en namnbricka.

Är du osäker på färdvägen, gå in på SL:s hemsida.

E-postadresser

Hittills har all vår kommunikation skett via traditionell papperspost. För att underlätta vår administration kommer vi fr o m detta utskick att huvudsakligen gå över till e-postmeddelanden (vi har drygt 200 e-postadresser nu).Vi vill gärna ha e-postadresser till er som får detta utskick på papper. Gör så här. Skicka ett e-postmeddelande till info@nykopingspojkarna.se med ”Nyköpingspojkarna” som ämne. Du får ett svarsmeddelande att vi har fått din e-postadress så att vi framdeles kan kontakta dig via e-post. Tack för detta!

GÄSTABUD 2017.

Gästabudet 2017 är planerat till lördagen den 13 maj 2017.

Hjärtligt välkommen till HÖSTTRÄFF och ÅRSMÖTE önskar styrelsen!

Lars Skoglund
Ordförande
www.nykopingspojkarna.se