GÄSTABUD 2015 05 09 i Aulan med mingel

Åter till start

Årskrönika från Nyköping,
Göran Ekelund, fd klubbmästare Nyköping tackas
Klubbmästaren i Stockholm
Göran Hultgren erhåller förtjänstmedalj
Smakprov ur Nyköpings historia” Nyköpings stads teater F.d.Klubbmästaren Nyköping Bo Mogerud avtackas

Åter till start

Studentexamen 150 år, Göran Hedin, fd rektor Tessinskolan, kåserar