GÄSTABUD 2015 9 Maj DeltagareLusthus(120 personer)

Åter till start

1952 (2 personer)
Einar Lars
Ekelund Göran

1954 (3 personer)
Samuelsson Lennart och Gunilla
Wahlström Ingemar
1955 (5 personer)
Britschgi (Irving) Margareta
Brix Rolf
Ekenberg Kurt
Holmér Frank
Reuterskiold (von Rosen) Margareta

1957 (1 person)
Nordström Christer
1959 (6 personer)
Bramme (Andersson) Kristina
Hammarström Bo
Irving Staffan
Lorentzon Jan
Sjödin Ingemar och Nellie

1960 (1 person)
Malmström Nils Olof
1961 (5 personer)
Bjursén Claes och Kerstin
Broman Peter
Tyllström Kerstin
&Torbjörn Anfält

1962 (9 personer)
Andersson (Sandberg) Birgitta
Brandels Leif
Huldtgren Göran
Hårsman Björn
Lejonståhl (Johansson) Anna Lena
Renquist Holmgren Ulla
Samuelsson Rolf
Tidlund Jan-Hugo
Österberg Klas

1963 (6 personer)
Holmér Ralf
Lundh Curt
Pettersson Tomas
Skoglund (Bjursén) Gunilla
Soläng Jan
Tuveson Torbjörn

1964 (5 personer)
Lindell Göran
Lothigius Carl
Sjöbom Dan
Tornberg Gunnar
Tuvesson Tryggve

1965 (47 personer)

1966 (9 personer)
Andersson (Långström) Eva med gäst
Berg Anita
Darnell Berggren Helena
Karlsson Kjell
Karlsson Marita
Lothigius Per
Stjärnegårdh Per och Eva

1967 (7 personer)
Gannholt Jan med gäst
Johansson (Gustafsson) Inger
Nordmark Hans
Nordström Pia
Steninger Per
Ulén Barbro

1968 (3 personer)
Ebel Margareta

1970 (7 personer)
Arevik Agneta
Baarlack (Westman) Christina
Cederholm (Ljungberg) Eva
Cederholm Göran
Neupane (Tobiaeson) Lena
Norberg Gunnar
Wetterström (Westin) Monica

1978 (1 person)
Östling Martin

AIVa (7 personer)
Bjurström (Schnell) Cecilia
Fröberg Peter G J:son
Kallerhult Kristina
Midander (Nyström) Kristina
Nordenskjöld Henrik
Nyholm Tommy
Tornberg (Bjursén) Christina

AIVb (6 personer)
Elmehagen (Karlsson) Solbritt
Ericsdotter (Näslund) Siv
Eriksson Lennart
Molander Bibbi
Norberg (Dahm) Ann Christin
Widgren Christer

L (9 personer)
Arvidsson Bo
Cederbom Sten
Elinder (Steninger) Eva
Kampe Kjell
Kvist (Johansson)
GöranLarsson (Svensson) Agneta Anita (Jonsson) Holmgren
Liljeqvist Ann
Munthe Marianne

RIVa (3 personer)
Carlsson Lars-Olof
Licke Göran
Låftman Peter
RIVb 6 personer)
Asplund Per-Ove
Flodberg Kent
Janson Ulf
Magnusson Lars-Olof
Strömberg Lars
Årbrink Svensson Birgitta

RIVc (16 personer)
Andersson (Sandberg) Christina
Andersson Bo
Back (Eriksson) Britt-Marie
Berg (Assarsson) Ann-Kristin
Berg Torbjörn
Björkström Olle
Bruzelius Jan
Karlsson (Göransson) Agneta
Karlsson Sten
Kinell (Claesson) Lena
Klint Ingemar
Krüger Ulla (Johnell)
Kvant Stefan
Sahlén Hans
Skoglund Lars
Svensson Lars

Övriga gäster (3 pers)
Bylund Björn
Hedin Göran och Blenda

Endast eftermiddagsprogrammet (14 personer)

1949 Forsberg Hans
1953 Ekelund Marianne
1955 Forsberg Ingegerd
1956 Svensson Ola
1960 Rudin (Hagströmer) Elisabeth
1965 Skinnars Eriksson Christina, Bergman Gunnel med gäst Ekstrand Agneta
1966 Jacobsson Jan-Olof, Mogerud Bo, Wennlo Ulf
1967 Lindberg Hans
1968 Lindberg (Nurmüller) Anna