Meny
Gästabud
2018 05 05 firade föreningens 68:or 50-årsjubileum. 1968 var sista året med studentexamen i Sverige

Gästabud 2018 05 05
Program 2018 0505
Deltagare 2018 0505
Foton 2018 05 05
På skolgården 18
I aulan och mingel 18
Middag i pensionärernas hus 18

Gästabud 2019 05 04
Program och anmälan
Deltagare 57 personer
Foton 2019 05 04
I aulan
Middag Södermanlands Museum

Höstträff årsmöte 2019 10 05

PROGRAM ANMÄLAN OCH KOSTNAD

Deltagare
Foton


Höstträff årsmöte
Historiska skolfoton och dokument

Nostalgi från Sofiereflex

Nyköpingspojkarnas Gästabud den 9 maj 2020
i Nyköping

Kära Nyköpingspojkar!
Årets vårmöte och gästabudet är inställt!

Vi hade sett fram emot att träffas på gamla läroverket och på nya Stora Hotellet 9/5, men Coronakrisen sätter stopp för det. Nyköpingspojkarna är en riksgruppsförening, samlingar på mer än 50 personer är förbjudna och ingen vet hur länge det här tillståndet varar. Men håll ut, årsmöte hålls den 9/11 i Stockholm på restaurang Syster O Bror, och ett nytt vårmöte med gästabud planeras till den 8/5 2021!

Vi ser fram emot en inbetalning av medlemsavgiften för 2020, 200 kr!

Håll avstånden och sköt om er!!

Hälsar styrelsen!

Bli medlem
Medlem i föreningen blir du om du betalar in årsavgiften 200 kr till pg 54 43 68-4 och på inbetalningen anger vilket år du tog studenten, din adress och din emailadress.
E-postadresser
Hittills har all vår kommunikation skett via traditionell papperspost. För att underlätta vår administration kommer vi fr o m detta utskick att huvudsakligen gå över till e-postmeddelanden (vi har drygt 200 e-postadresser nu).Vi vill gärna ha e-postadresser till er som får detta utskick på papper. Gör så här. Skicka ett e-postmeddelande till info@nykopingspojkarna.se med Nyköpingspojkarna som ämne. Du får ett svarsmeddelande att vi har fått din e-postadress så att vi framdeles kan kontakta dig via e-post. Tack för detta!
Henrik Nordensksjöld/Ordförande

Ps ang GDPR (ny dataskyddsförordning) Den 6 september skickad e föreningen ut ett massutskick till alla medlemmar som vi har epostadresser till (drykgt 400) och bad om ett svar senast 1 oktober.
Drygt 200 har svarat possitivt. I höstens föreningsutskick får de som ännu inte svarat på GPDR-utskicket inbjudna via vanlig post. Föreningen försöker att gå över till kommunikation via epost för att dra ner på portokostnaderna.

10 maj 65
Nyköpings Högre Allmänna Läroverk
Du vet att Du är från Nyköping
Vi ser fram mot allt fler medlemmar från de efterföljande gymnasieskolorna Tessin och Gripen
Nyköpings Läroverk genom lärar-och elevögon

Bilder av intresse sänds till webb-ansvarig,Per Stjärnegårdh, så kan de läggas ut på sidan
Intressanta händelser i Nyköping, skicka en länk.Läggs ut på Aktuellt från Nyköping

Uppdaterad 2020 05 08 Besök från (2013 01 29) 25 000 pluss

Organisationsnummer: 802469-8238 Postgiro: 544368-4 Medlemsavgift 200:-