Meny
Information
Bli medlem
E-postadresser
Gästabud
2018 05 05 firade föreningens 68:or 50-årsjubileum. 1968 var sista året med studentexamen i Sverige
Gästabud 2018 05 05
Program 2018 0505
Deltagare 2018 0505
Foton 2018 05 05
På skolgården 18
I aulan och mingel 18
Middag i pensionärernas hus 18
Gästabud 2019 05 04
Program och anmälan
Deltagare 57 personer
Foton 2019 05 04
I aulan

Middag Södermanlands Museum

Höstträff årsmöte 2019 10 05

PROGRAM ANMÄLAN OCH KOSTNAD
Deltagare
Foton


Höstträff årsmöte
Historiska skolfoton och dokument

Nostalgi från Sofiereflex


Med en förhoppning och förväntan att vaccinationerna för alla risk- och åldersgrupper ska vara genomförda under första halvåret, planerar vi att arrangera en höstträff med gästabud i Nyköping under hösten. Datumet är ännu inte klart, men just nu siktar vi på september.

I samband med höstträffen och gästabudet kommer vi, som vi brukar, att ha ett eftermiddagsprogram i Nicolaiskolans aula. I det programmet lägger vi in årsmöte för verksamhetsåren 2019/2020 och 2020/2021 (fast mycket till verksamhet har det inte varit under den här perioden av kända skäl). Vi återkommer med mer information om tider, program m.m. här på webben, i e-post- och brevutskick. Se detta som en tidig ”teaser”, så att vi alla kan förbereda oss mentalt på att träffas ”på riktigt” igen i vår förening.

Varma hälsningar
Styrelsen
Hans Nordmark
Ordförande

10 maj 65
Nyköpings Högre Allmänna Läroverk
Du vet att Du är från Nyköping
Vi ser fram mot allt fler medlemmar från de efterföljande gymnasieskolorna Tessin och Gripen

Bilder av intresse sänds till webb-ansvarig,Per Stjärnegårdh, så kan de läggas ut på sidan
Intressanta händelser i Nyköping, skicka en länk.Läggs ut på
Aktuellt från Nyköping

Nyköpings Läroverk genom lärar-och elevögon

Uppdaterad 2021 02 26 Besök från (2013 01 29) 25 000 pluss

Organisationsnummer: 802469-8238 Postgiro: 544368-4
Medlemsavgift 200:-