Meny
Gästabud
2018 05 05 firade föreningens 68:or 50-årsjubileum. 1968 var sista året med studentexamen i Sverige

Gästabud 2018 05 05
Program 2018 0505
Deltagare 2018 0505
Foton 2018 05 05
På skolgården 18
I aulan och mingel 18
Middag i pensionärernas hus 18

Gästabud 2019 05 04
Program och anmälan
Deltagare 57 personer
Foton 2019 05 04
I aulan NYTT
Middag Södermanlands Museum NYTT


Höstträff årsmöte
Historiska skolfoton och dokument

Nostalgi från Sofiereflex

Bli medlem
Medlem i föreningen blir du om du betalar in årsavgiften 100 kr till pg 54 43 68-4 och på inbetalningen anger vilket år du tog studenten, din adress och din emailadress.
E-postadresser
Hittills har all vår kommunikation skett via traditionell papperspost. För att underlätta vår administration kommer vi fr o m detta utskick att huvudsakligen gå över till e-postmeddelanden (vi har drygt 200 e-postadresser nu).Vi vill gärna ha e-postadresser till er som får detta utskick på papper. Gör så här. Skicka ett e-postmeddelande till info@nykopingspojkarna.se med Nyköpingspojkarna som ämne. Du får ett svarsmeddelande att vi har fått din e-postadress så att vi framdeles kan kontakta dig via e-post. Tack för detta!
Henrik Nordensksjöld/Ordförande

Ps ang GDPR (ny dataskyddsförordning) Den 6 september skickad e föreningen ut ett massutskick till alla medlemmar som vi har epostadresser till (drykgt 400) och bad om ett svar senast 1 oktober.
Drygt 200 har svarat possitivt. I höstens föreningsutskick får de som ännu inte svarat på GPDR-utskicket inbjudna via vanlig post. Föreningen försöker att gå över till kommunikation via epost för att dra ner på portokostnaderna.

Bilder av intresse sänds till webb-ansvarig,Per Stjärnegårdh, så kan de läggas ut på sidan
Intressanta händelser i Nyköping, skicka en länk.Läggs ut påAktuellt från Nyköping

Uppdaterad 2019 05 21 Besök från 2013 01 29

Organisationsnummer: 802469-8238 Postgiro: 544368-4 Medlemsavgift 100:-
Nyköpings Högre Allmänna Läroverk
Du vet att Du är från Nyköping
Nyköpings Läroverk genom lärar-och elevögon
Vi ser fram mot allt fler medlemmar från de efterföljande gymnasieskolorna Tessin och Gripen
10 maj 65