Meny
Information
Bli medlem
E-postadresser
Gästabud
2018 05 05 firade föreningens 68:or 50-årsjubileum. 1968 var sista året med studentexamen i Sverige
Gästabud 2018 05 05
Program 2018 0505
Deltagare 2018 0505
Foton 2018 05 05
På skolgården 18
I aulan och mingel 18
Middag i pensionärernas hus 18
Gästabud 2019 05 04
Program och anmälan
Deltagare 57 personer
Foton 2019 05 04
I aulan

Middag Södermanlands Museum

Höstträff årsmöte 2019 10 05

PROGRAM ANMÄLAN OCH KOSTNAD
Deltagare
Foton


Höstträff årsmöte
Historiska skolfoton och dokument

Nostalgi från Sofiereflex

Nyköpingspojkarnas höstträff med årsmöte och gästabud i Nyköping 10 september 2021

Med en förhoppning om att vaccinationerna löper på som planerat och öppningen av samhället kommer igång inbjuder styrelsen till Höstträff med årsmöte och gästabud i Nyköping fredagen 10 september 2021. Det mesta är annorlunda under pandemin och vår förening har fått tänka om på flera sätt. När vi kan börja träffas igen tycker vi det är trevligast att det sker i Nyköping, även om det blir på höstkanten.

Ett par andra mindre förändringar har vi också fått förhålla oss till.Nicolaiskolans aula är numera Kulturskolans danssal. Den är omöblerad och har fått ett specialgolv, vilket gör att eftermiddagsprogrammet inte kan hållas där. Men vi har hittat en mycket lämplig ersättningslokal, som kallas Stadsvakten, är Nyköpings hembygdsmuseum och finns på Västra Kvarngatan 54 (f d Källanders Bilbolags verkstad, granne med Nicolaiskolan). På Stadsvakten genomför vi vårt eftermiddagsprogram, tittar på samlingarna, håller vårt dubbla årsmöte och dricker eftermiddagskaffe. På kvällen samlas vi till gästabud på Scandic Nya Stora Hotellet.

Inbjudan med alla detaljer kommer att skickas ut med mail och post senare, men reservera redan nu datumet 10/9 för Nyköpingspojkarna. Om pandemiläget inte utvecklas som förväntat kan vi förstås tvingas skjuta fram datumet till senare under hösten, men det vore väl själva …

Välkomna!
Ordförande
Hans Nordmark

Om Du har Facebook kan du lätt söka på dessa sidor för att få mer information om Nyköping och Läroverket
Sök på Facebook efter
"Nyköpings Högre Allmänna Läroverk"
Nostalgisidan: "Du vet att du är från Nyköping om ..."
10 maj 65
Nyköpings Högre Allmänna Läroverk
Du vet att Du är från Nyköping
Vi ser fram mot allt fler medlemmar från de efterföljande gymnasieskolorna Tessin och Gripen
Nyköpings Läroverk genom lärar-och elevögon

Bilder av intresse sänds till webb-ansvarig,Per Stjärnegårdh, så kan de läggas ut på sidan
Intressanta händelser i Nyköping, skicka en länk.Läggs ut på
Aktuellt från Nyköping

Uppdaterad 2021 04 17 Besök från (2013 01 29) 25 000 pluss

Organisationsnummer: 802469-8238 Postgiro: 544368-4Medlemsavgift 200:-