Meny
Gästabud
I år 2018 05 05 firade föreningens 68:or 50-årsjubileum.1968 var sista året
med studentexamen i Sverige

PROGRAM 2018 0505
Deltagare 2018 0505
Foton 20180505
På skolgården 18
I aulan och mingel 18
Middag i pensionärernas hus 18
Höstträff årsmöte
Historiska skolfoton och dokument

Nostalgi från Sofiereflex

Bli medlem
Medlem i föreningen blir du om du betalar in årsavgiften 100 kr till pg 54 43 68-4 och på inbetalningen anger vilket år du tog studenten, din adress och din emailadress.
Foto från höstmötet 2018 11 06 NYTT
HÖSTTRÄFF med ÅRSMÖTE.
Tisdagen den 6 november 2018

Anmälda 2018 10 24

kl 18.00 träffas vi på restaurang Syster O Bror, Drottning Kristinas väg 24 på KTHs område.
Kommunikationer: T-bana uppgång Tekniska högskolan. Buss 4 och 67 samt Roslagsbanan och Roslagbussar.Vår föredragshållare och tidigare chef för Barnboksinstitutet under åren 1983-2005 är Sonja Svensson, student 62. Föredraget inriktas på barnpressens historia med viss tonvikt på Nyköping.
Henrik Nordenskjöld/Ordförande www.nykopingspojkarna.se

Program och anmälan

GÄSTABUD 2019.
Gästabudet 2019 är planerat till 4 maj.

E-postadresser
Hittills har all vår kommunikation skett via traditionell papperspost. För att underlätta vår administration kommer vi fr o m detta utskick att huvudsakligen gå över till e-postmeddelanden (vi har drygt 200 e-postadresser nu).Vi vill gärna ha e-postadresser till er som får detta utskick på papper. Gör så här. Skicka ett e-postmeddelande till info@nykopingspojkarna.se med Nyköpingspojkarna som ämne. Du får ett svarsmeddelande att vi har fått din e-postadress så att vi framdeles kan kontakta dig via e-post. Tack för detta!
Henrik Nordensksjöld/Ordförande

Ps ang GDPR (ny dataskyddsförordning) Den 6 september skickad e föreningen ut ett massutskick till alla medlemmar som vi har epostadresser till (drykgt 400) och bad om ett svar senast 1 oktober.
Drygt 200 har svarat possitivt. I höstens föreningsutskick får de som ännu inte svarat på GPDR-utskicket inbjudna via vanlig post. Föreningen försöker att gå över till kommunikation via epost för att dra ner på portokostnaderna.

Nyköpings Högre Allmänna Läroverk
Du vet att Du är från Nyköping
Nyköpings Läroverk genom lärar-och elevögon
Vi ser fram mot allt fler medlemmar från de efterföljande gymnasieskolorna Tessin och Gripen

Bilder av intresse sänds till webb-ansvarig,Per Stjärnegårdh, så kan de läggas ut på sidan
Intressanta händelser i Nyköping, skicka en länk.Läggs ut påAktuellt från Nyköping

Uppdaterad 20190104Besök från 2013 01 29

Organisationsnummer: 802469-8238 Postgiro: 544368-4 Medlemsavgift 100:-
10 maj 65