Meny
Information
Bli medlem
E-postadresser
Gästabud
2018 05 05 firade föreningens 68:or 50-årsjubileum. 1968 var sista året med studentexamen i Sverige
Gästabud 2018 05 05
Program 2018 0505
Deltagare 2018 0505
Foton 2018 05 05
På skolgården 18
I aulan och mingel 18
Middag i pensionärernas hus 18
Gästabud 2019 05 04
Program och anmälan
Deltagare 57 personer
Foton 2019 05 04
I aulan

Middag Södermanlands Museum

Höstträff årsmöte 2019 10 05

PROGRAM ANMÄLAN OCH KOSTNAD
Deltagare
Foton


Höstträff årsmöte
Historiska skolfoton och dokument

Nostalgi från Sofiereflex

Vi önskar våra medlemmar en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År, om än annorlunda i år! 2021 hoppas och önskar vi blir mycket godare än 2020. Vi har en varm förhoppning att kunna genomföra vårmöte och gästabud i Nyköping i maj 2021, och under eftermiddagsprogrammet i Nicolaiskolans aula hålla det årsmöte som vi borde ha haft i november 2020. Om detta är möjligt beror förstås på rekommendationer, restriktioner och en bedömning av pandemiläget i maj. Beslut behöver tas under årets första månader.

Skulle även vårmöte och gästabud 2021 behöva ställas in, kommer vi att genomföra årsmöte 2020 genom mail- och brevutskick, alternativt som ett digitalt årsmöte i vår. Väljer vi det senare alternativet kan vi även ha ett Nyköpingsrelaterat föredrag på programmet.

Varma hälsningar
Styrelsen
Hans Nordmark
Ordförande

10 maj 65
Nyköpings Högre Allmänna Läroverk
Du vet att Du är från Nyköping

Bilder av intresse sänds till webb-ansvarig,Per Stjärnegårdh, så kan de läggas ut på sidan
Intressanta händelser i Nyköping, skicka en länk.Läggs ut på
Aktuellt från Nyköping

Vi ser fram mot allt fler medlemmar från de efterföljande gymnasieskolorna Tessin och Gripen

Uppdaterad 2020 12 10 Besök från (2013 01 29) 25 000 pluss

Organisationsnummer: 802469-8238 Postgiro: 544368-4
Medlemsavgift 200:-
Nyköpings Läroverk genom lärar-och elevögon